Diễn Tả Cảm Xúc Bằng Tiếng Anh

What are you feeling now? - bài học hôm nay, rongmotorbike.com sẽ giúp chúng ta học 62 từ bỏ vựng miêu tả cảm xúc giờ Anh phổ cập nhất, cùng với cảm mẫu thắc mắc và trả lời về cảm xúc hiện tại! Chúc chúng ta học tốt tiếng Anh!

*

A. TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHỈ CẢM XÚC

1. Amused /ə’mju:zd/ vui vẻ

2. Angry /’æŋgri/ tức giận

3. anxious / ˈæŋkʃəs / lo lắng

4. Annoyed / əˈnɔɪd / bực mình

5. Appalled / əˈpɔːld / khôn xiết sốc

6. Apprehensive / ˌæprɪˈhensɪv / tương đối lo lắng

7. Arrogant /’ærəgənt/ kiêu ngạo

8. Ashamed / əˈʃeɪmd / xấu hổ

9. Bewildered / bɪˈwɪldər / rất bối rối

10. Bored /bɔ:d/ chán

11. Confident / ˈkɑːnfɪdənt / từ bỏ tin

12. Cheated / tʃiːtɪd / bị lừa

13. Confused /kən’fju:zd/ lúng túng

14. Cross / krɔːs / bực mình

15. Depressed / dɪˈprest / hết sức buồn

16. Delighted / dɪˈlaɪtɪd / siêu hạnh phúc

17. Disappointed / ˌdɪsəˈpɔɪntɪd / thất vọng

18. Ecstatic / ɪkˈstætɪk / vô cùng hạnh phúc

19. Enthusiastic /ɪnθju:zi’æstɪk/ sức nóng tình

20. Excited / Excited / phấn khích, hứng thú

21. Emotional / ɪˈmoʊʃənl / dễ bị xúc động

22. Envious / ˈenviəs / thèm muốn, đố kỵ

23. Embarrassed / ɪmˈbærəst / hơi xấu hổ

24. Frightened / ˈfraɪtnd / sợ hãi hãi

25. Frustrated /frʌ’streɪtɪd/ tốt vọng

26. furious / ˈfjʊriəs / giận giữ, điên tiết

27. Great / ɡreɪt / tốt vời

28. Happy /’hæpi/ hạnh phúc

29. Horrified /’hɒrɪfaɪ/ hại hãi

30. Hurt /hɜ:t/ tổn thương

31. Irritated / ˈɪrɪteɪtɪd / khó chịu

32. Intrigued / ɪnˈtriːɡd / hiếu kỳ

33. Jealous / ˈdʒeləs / tị tị

34. Jaded / ˈdʒeɪdɪd / chán ngấy

35. Keen / kiːn / si mê thích, tha thiết

36. Let down / let daʊn / thất vọng

37. Malicious /mə’lɪʃəs/ ác độc

38. Nonplussed / ˌnɑːnˈplʌst / không thể tinh được đến nỗi lần chần phải làm gì

39. Negative / ˈneɡətɪv / tiêu cực; bi quan

40. Overwelmed / ˌoʊvərˈwelmd / choáng ngợp

41. Over the moon /ˈoʊvər ðə muːn / siêu sung sướng

42. overjoyed / ˌoʊvərˈdʒɔɪd / rất là hứng thú.

Bạn đang xem: Diễn tả cảm xúc bằng tiếng anh

43. Positive / ˈpɑːzətɪv / lạc quan

44. relaxed / rɪˈlækst / thư giãn, thoải mái

45. Reluctant / rɪˈlʌktənt / miễn cưỡng

46. Sad /sæd/ buồn

47. scared / skerd / sợ hãi

48. Seething / siːðɪŋ / siêu tức giận nhưng cất kín

49. stressed / strest / mệt mỏi

50. Surprised /sə’praɪzd/ ngạc nhiên

51. Suspicious / səˈspɪʃəs / đa nghi, ngờ vực

52. Terrific / Terrific / xuất xắc vời

53. Terrible / ˈterəbl / ốm hoặc mệt mỏi mỏi

54. Terrified / ˈterɪfaɪd / khôn xiết sợ hãi

55. Tense / tens / căng thẳng

56. Thoughtful /’θɔ:tfl/ trầm tư

57. Tired /’taɪɘd/ mệt

58. Upset / ʌpˈset / giận dữ hoặc ko vui

59. Unhappy / ʌnˈhæpi / buồn

60. Victimised / ˈvɪktɪmaɪz / cảm thấy các bạn là nạn nhân của ai hoặc cái gì đó

61. wonderful / ˈwʌndərfl / tuyệt vời

62. Worried /’wʌrid/ lo lắng

Tìm hiểu thêm những chủ đề giờ Anh thông dụng:

84 cấu trúc ngữ pháp giờ đồng hồ Anh thông dụng tuyệt nhất - rongmotorbike.com

Cách nhận biết trọng âm giờ Anh - 13 quy tắc và bài xích tập áp dụng

B. CÁCH ĐẶT CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI "What are you feeling now?" cảm giác của bạn lúc này thế nào?

Chú ý: các câu:How are you feeling today?hoặc How are you feeling?Hoặc How vị you feel?là những mẫu câu nhằm hỏi thăm sức mạnh ngày hôm nay. Không dùng để hỏi cảm xúc hiện trên của một ai đó.

Các biện pháp để diễn đạt cảm giác hiện tại:

1. I feel + tính từ

VD: I feel terrific. Tôi cảm giác tuyệt vời.

2. I am + tính từ

I'm Tired. Tôi cảm thấy mệt mỏi.

Xem thêm: Người Vẽ Tranh Minh Họa Ngôn Tình (9), Top 20 Truyện Tranh Hàn Quốc Hay Nhất

3. I get + tính từ

VD: I get worn out. Tôi bị kiệt sức.

4. I'm feeling + tính từ

VD: I'm feeling awesome. Mình đang cảm thấy rất xuất xắc vời.

5. S(ngôi ba) + looks + tính từ

VD: He looks embarrassed. Anh ấy trông có vẻ ngại ngùng.

6. Are you + tính từ bỏ hoặc vị you feel + tính từ?

VD: Are you sick? các bạn có cảm thấy bé trong bạn không?

Do you feel bored? chúng ta có cảm xúc chán không?

Tìm gọi thêm các chủ đề giờ đồng hồ Anh thông dụng:

Cách diễn tả thời gian trong giờ đồng hồ Anh giao tiếp: phương pháp hỏi, trả lời và bài bác tập vận dụng