Violympic toán tiếng anh lớp 3

Đề thi Violympic Toán giờ Anh lớp 3 vòng 5

Đề thi Violympic Toán giờ Anh lớp 3 vòng 5 năm 2015 - 2016 à đề thi giải Toán bằng Tiếng Anh qua mạng dành riêng cho học sinh lớp 3 gồm đáp án đi cùng. Mời các em học viên cùng tham khảo để ôn tập và củng nắm kiến thức, nhằm mục đích đạt tác dụng cao trong những vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán tiếng Anh qua mạng năm học năm 2016 - 2017.

Bạn đang xem: Violympic toán tiếng anh lớp 3

Đề thi Violympic Toán giờ đồng hồ Anh lớp 3 vòng 6 năm năm ngoái - 2016

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 7 năm năm ngoái - 2016

Đề thi Violympic Toán giờ Anh lớp 3 vòng 8 năm năm nhâm thìn - 2017

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3

Exam number 1: chuẩn bị xếp các giá trị theo thiết bị tự tăng dần


Exam number 2: Fill in the blank with the suitable number.

Question 1: Calculate: 30 x 7 = .......

Question 2: Convert: 3m = ........ Mm

Question 3: Calculate: 35 x 4 = ...........

Question 4: Convert: 1km = ......... M

Question 5: There are 6 students in a school"s drawing club. Last month, each student in the club drew 7 pictures. How many pictures are drawn in all?

Question 6: If 20 : y = 5 then y = ........

Question 7: Fill in the missing number: 27 : .......... = 3

Question 8: If 12 : x = 4 then x = ..........

Question 9: How many right angles are there in the figure?

Question 10: 5m + 20dm = ....... Cm

Exam number 3: Đỉnh núi trí tuệ

Question 1: Divide: 28 : 7 = ........

Xem thêm: Top 7 Cây Hoa Vàng Trồng Vỉa Hè Cho Hoa Vàng Độc Đáo &Bull; Sài Gòn Hoa 2021

Question 2: Divide: 21 : 7 = ......


Question 3: Divide: 42 : 6 = .......

Question 4: Divide: 42 : 7 = ..........

Question 5: Divide: 160cm : 5 = ......... Cm

Question 6: 8dm 3mm = .......... Milimet + 3mm

Question 7: 7m + 200cm = .......... Cm.

Question 8: .......m - 200cm = 500cm

Question 9: If ab - mn = 27 then 2mn - 1ab = .........

Question 10:

The value of M is ..........

Đáp án đề thi Violympic Toán giờ Anh lớp 3 vòng 5

Exam number 1: chuẩn bị xếp các giá trị theo lắp thêm tự tăng dần