Tiểu Luận Về Chủ Nghĩa Hiện Sinh

Tham khảo tài liệu "tiểu luận: chủ nghĩa hiện nay sinh", luận văn - báo cáo, kỹ thuật xã hội giao hàng nhu ước học tập, nghiên cứu và phân tích và thao tác làm việc hiệu quả


*

Nguyễn Hoàng Điểm_lớp quản lý văn hóa bốn tưởng k29A1 khoa tuyên truyền Phân mở đầu 1.1.Lý do chon đề bài Thuật ngữ “chủ nghĩa hiện tại sinh”làm tín đồ ta khó hiểu ,dường như nócó một chân thành và ý nghĩa đặc biệt một cái gì đó xa vời đ ối cùng với h ọ.

Bạn đang xem: Tiểu luận về chủ nghĩa hiện sinh

Với t ất c ả m ọi lo ạingười những được gọi là “những fan theo thuyết hiện sinh”, từ đa số ngườidễ bị tổn thương và sùng đạo nhất tới các kẻ la cà ở các quán rượu cùng càphê vỉa hè... Vậy thì nhà nghĩa hiện tại sinh là gì? Ai là nh ững tri ết gia hi ện sinhhàng đầu? Loại tứ tưởng này có nguồn nơi bắt đầu từ đâu? tại sao nó lại có ở ViệtNam ? Đối tư tượng mà nhà nghĩa hiện sinh đã và đang xâm nh ập ngơi nghỉ Vi ệt đối tượngNam là như thế nào ?1.1.1 Về lý luận. “Hệ bốn tưởng tứ sản là hệ thống những ý kiến về chủ yếu trị , đạođức , triết học tập tôn giáo , nghệ thuật … được các nhà t ư t ưởng t ư s ản đ ưa ranhằm bảo vệ chế độ tư bản và lợi ích của thống trị tư sản”(trích giáo trìnhhệ tưởng tr.79) . Bởi vậy hệ tưởng tư sản cũng như thực chất của giai cấptư sản toàn bộ chỉ nhằm giao hàng cho tác dụng của ách thống trị tư s ản và khôngnhững thế tứ tưởng của ách thống trị tư sản vào giai đoạn văn minh nó càng th ểhiện thực chất phản cồn , hạn chế lại sự cải cách và phát triển của thôn hội loài tín đồ . Cụthể đầy đủ học thuyết khá nổi bật nhất ,đại diện mang đến chủ nghĩa tư s ản nh ư : ch ủnghĩa Tômát bắt đầu ; công ty nghĩa chứng thực ; chủ nghĩa hiện sinh;…Và nh ữnghọc thuyết của chủ nghĩa bốn sản đưa ra chỉ nhằm là biện bạch , bảo v ệ đến h ệtư tưởng tư sản , vuốt ve sầu mơn trớn ,che bít cho thực chất th ật s ự. Vào cáctư tưởng của chủ nghĩa bốn sản tất cả chủ nghĩa hiện tại sinh miêu tả rõ bản chấtphản hễ và chống lại sự pháp triển của kỹ thuật kỷ thuật ,ch ống lại s ựtiến cỗ của loài fan , không dừng lại ở đó chủ nghĩa hiện tại sinh nó còn làm chocon bạn mất hết ý thức vào cuộc sống đời thường , phạt tri ển cái “ tôi” b ản ngãriêng của mỗi người bản tính ích kỷ của cá thể , và bé người tự do thoải mái “vôhạn” không tồn tại một kỷ cưng cửng nào bên trên đời nữa. Hệ bốn tưởng này th ể hiện ralối sống đó phá phách ,bạo lực tuyệt đó là một trong cuộc nổi loạn . 1 Nguyễn Hoàng Điểm_lớp cai quản văn hóa tứ tưởng k29A1 khoa tuyên truyền Hệ tưởng bốn sản và nhà nghĩa tứ sản đi theo bước đi của rất nhiều kẻ đixâm lược đang vào vn một cách thoải mái vào nó ảnh hưởng tất cả những lĩnhvực kinh tế ,chính trị , xã hội , văn hóa truyền thống … giữa những học thuyết của chủnghĩa tư sản đi vào vn có nhà nghĩa hiện nay sinh , nh ững k ẻ đi xâm l ượcđã gieo dắt tư tưởng hiện sinh vào trong đời sống nhân dân nhằm hủy hoạitư tưởng , làm cho nhân dân mất ý thức vào cuộc sống đời thường , suy nghĩ về m ộtcuộc sống rầu rĩ , không còn hi vọng đấu tranh . Cùng ch ủ nghĩa hi ện sinhnó luôn luôn xoay quanh bọn họ và và nó luôn luôn tồn tại bên bọn họ nh ưng ki ếnthức về nhà nghĩa hiện tại sinh hầu như là không có. 1.1.2 Về thực tiễn hiện thời nước ta đã trong tiến độ quá độ đi lên chủ nghĩa thôn h ội ,Đảng cộng sản nước ta đang tăng mạnh quá trình công nghiệp hóa hiện nay đạihóa , xây dựng cuộc sống mới . Tuy nhiên dù muốn hay là không thì hệ tứ tưởngcủa công ty nghĩa tư phiên bản vẫn còn sống thọ rơi rớt trong thôn h ội Vi ệt phái mạnh , màtrọng chổ chính giữa là bốn tưởng hiện tại sinh biểu hiện qua lối sống của một trong những bộ phậnthanh niên bây giờ đang là vẫn đề cơ mà được toàn xã hội vồ cập nó, ảnhhưởng xấu đi đến bộ mặt tương lai của đất nước. Chính vì nh ư chủ t ịch H ồChí Minh vẫn nói "Thư gửi bạn trẻ và nhi đồng việt nam nhân d ịp T ếtNguyên đán 1946” sẽ viết: "Một năm mở đầu từ mùa xuân. Một đời khởiđầu trường đoản cú tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của thôn hội". Và tín đồ căn dặn: “Thanhniên sẽ quản lý nước nhà. Phải học tập mãi, hiện đại mãi, mới thật là thanhniên" . Vì những vẫn đề về giải thích và trong thực tế như vậy mà lại tôi vẫn ch ọn đ ề tài“ công ty nghĩa hiện nay sinh – Những biểu thị và phương án đấu tranh ch ống t ưtưởng hiện tại sinh vào lối sống của thanh niên vn hi ện nay” .Mongrằng hoàn toàn có thể góp phần search cách giải quyết và xử lý được hầu như mặt tiêu c ực trong l ỗisống của thanh niên nước ta hiện nay. 1.2 kim chỉ nam và nhiệm vụ nghiên cứu. 1.2.1 mục tiêu 2 Nguyễn Hoàng Điểm_lớp thống trị văn hóa tứ tưởng k29A1 khoa tuyên truyền tiểu luận nhằm làm rõ về mặt lý luận tứ tưởng ch ủ nghĩa hi ện sinh vàảnh hưởng trọn của nó so với sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay, t ừ kia gópthêm một tiếng nói của một dân tộc vào việc review đúng thực trạng và tìm chiến thuật loạibỏ những giảm bớt của bốn tưởng hiện sinh trong đời sống bạn trẻ ở ViệtNam hiện nay nay. 1.2.2 trách nhiệm Nhằm làm rõ thêm về mặt kim chỉ nan và hoàn cảnh của tứ tưởng hiệnsinh trong cuộc sống của bạn teen ở Việt Nam hiện nay , đồng th ời phê phánlối sống của tư tưởng hiện nay sinh nghỉ ngơi trong một số thành phần thanh niên trong thờigian hiện nay. 1.3 Đối tượng cùng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng Do giới hạn của phiên bản thân về hệ tứ tưởng yêu cầu tiểu luận chỉ tập trungnghiên cứu vớt những tác động của hệ bốn tưởng hiện sinh mô tả qua lốisống của thanh niên ở việt nam hiện nay. 1.3.2 Phạm vi. Tiểu luận không ước mơ rằng rất có thể đưa ra những giải pháp có thểloại bỏ hoàn toàn nhưng góp một trong những phần nào đó những ảnh hưởng tiêu cực củachủ nghĩa hiện sinh. Cùng phê phán tư tưởng hiện tại sinh trong đ ời s ống thanhniên ở vn hiên nay. 1.4 phương thức nghiên cứu Trong quá trình viết về đề tài này tôi vẫn sử dụng những phương pháp: logic;phân tích ; tổng hợp ; phản hồi ; với sử dụng các ki ến th ức c ủa chủ yếu tr ị h ọc-quản lý văn hóa tư tưởng ; phương pháp quan liền kề xã hội , phương pháp lịchs ử. 1.5 các đại lý lý luận. đái luận được viết dựa trên lập trường của công ty nghĩa Mác – Lênin ; tưtưởng sài gòn , những ý kiến của Đảng cùng sản việt nam , chủnghĩa duy đồ gia dụng và công ty nghĩa tay nghề phê phán. 1.6 Kết cấu của đái luận 3 Nguyễn Hoàng Điểm_lớp thống trị văn hóa bốn tưởng k29A1 khoa tuyên truyền tè luận gồm bao gồm bốn phần rõ ràng như sau : - Phần một phần mở đầu . - Phần nhì nội dung. - Phần ba tóm lại . - Phần tứ phu lục. Phần ngôn từ 2.1 công ty nghĩa hiện nay sinh là gì ? công ty nghĩa hiện sinh (hay triết học tập tồn tại ) là m ột trong nh ững trào l ưutư tưởng triết học tập phương tây hiện đại xem bé người như là một phiên bản th ểđộc đáo , độc nhất vô nhị , có chức năng tự ra quyết định số ph ận của mình.Chủ nghĩa hiện nay sinh thành lập và hoạt động vào giữa hai trận đánh tranh cụ gi ới th đọng nh ất vàchiến tranh trái đất thứ hai với kéo dài cho tới cuối trong những năm 60 của th ếkỷ XX . Công ty nghĩa hiện xuất hiện đời góp phần vào s ự vạc tri ển c ủa tri ết h ọcphương tây hiện đại và hệ tưởng của nhà nghĩa bốn sản . Tư tưởng hi ện sinhkhông chỉ ảnh hưởng tới đời sống ý thức ở châu Âu vị trí nó thành lập và hoạt động mà nócòn có tầm ảnh hưởng trên cả quả đât , không những lúc nó ra đời mà còn tậntới ngày nay. 2.1.1 hoàn cảnh ra đời thời điểm cuối thế kỷ XIX vào đầu thế kỷ XX, châu Âu lao vào tình trạng kh ủnghoảng về toàn bộ các phương diện từ chính trị , thôn hội , tứ tưởng … khoảng năm 1870,nước Đức thống nhất trở nên một đất nước hùng to gan lớn mật ở châu Âu . Tìnhtrạng bất an ngày càng gia tăng với nguy hại trả thù . Đ ặc bi ệt là đưa ra ến tranhthế giới trước tiên nổ ra làm cho hàng triệu người trở thành nạn nhân c ủa “ tròchơi chiến tranh” của những tài phệt công ty nghĩa nhằm quốc . Lòng tin của nhỏ người từ bây giờ rơi vào triệu chứng hoang mang về tộtđộ . Bây giờ nhân tính được thay bằng thú tính , tổ chức cơ cấu xã h ội b ị đ ảo l ộnlung lay mang đến tận nền tảng , điều khoản chính trị vươn lên là trò ch ơi “ ảo thu ậttrong tay những người cầm quyền” , đa số luân lý bị khinh nhờn , bao nhiêunghịch cảnh yêu đương tâm xẩy ra . Con tín đồ trong giai đoạn này hình như 4 Nguyễn Hoàng Điểm_lớp cai quản văn hóa tứ tưởng k29A1 khoa tuyên truyềnmất hết niềm tin vào cuộc sống đời thường , nghi vấn mọi quý hiếm , con người trở nênbuồn chán , bất nghĩa phi lý , cùng nhân cách bị suy giảm theo yếu tố hoàn cảnh sống . Mặc dù trong thực trạng chiến tranh xẩy ra liên miên nhưng khoa học tập kỷthuật vẫn tiếp tục phát triển cùng đạt được rất nhiều thành t ựu xứng đáng k ể góp ph ầnvào câu hỏi tăng năng suất tạo thành nhiều của vật chất hơn. Tuy nhiên, từ đó cũng lànguyên nhân tạo nên con người thêm phần nghi ngờ lý do khoa học kỷthuật pháp triển làm ra nhiều của cải hơn vậy sao lại vẫn đang còn chi ến tranh, saokhông mang đến cho nhân loại cuộc sống thường ngày ấm no hạnh phúc. Trong bối cảnhngự trị của bốn duy duy lý rất đoan kia con bạn chỉ giống như các đ ồ vật dụng ,những cái linh kiện máy móc của những thiết bị trong số nhà vật dụng công xưởngcủa các ông nhà tư phiên bản mà thôi . 2.1.2 xuất phát ra đời của công ty nghĩa hiện sinh. 2.1.2.1 xuất phát kinh tế cùng xã hội , chủ yếu trị. Chủ nghĩa hiện nay sinh bội phản ánh bước tranh lúc này về s ự kh ủng hoảngtột độ của chủ nghĩa tư bạn dạng chuyển vào tiến độ chủ nghĩa đế quốc. Là s ựphản ứng xấu đi của giới trí thức tư sản với tiểu tư sản đối với sự tha hóaxã hội cùng mặt trái của kỹ thuật kỷ thuật a. Khiếp tế-xã hội . Đây là tiến trình mà kinh tế tài chính tư phiên bản phát triển đến quá trình phồn th ịnhnhất, nền phân phối tư bạn dạng được áp dụng những thành tựu của khoa h ọc k ỷthuật nên tạo thành năng suất cao hơn hẳn như là C.Mác nói “phương th ức s ản xu ất t ưbản đã tạo nên lượng của cải nhiều gấp mấy làn những phương thức sản xuấttrước đã tạo ra ra” . Nhưng lượng của cải này sẽ không ph ải là lượng c ủa c ải c ủatoàn xã hội mà tập trung trong tay cảu kẻ thống trị tư sản thống trị th ống trị xãhội . Giai cấp công nhân cùng nhân dân lao động chính là nh ững người tạo ranguồn của cải to con của công ty nghĩa tư bản nhưng chính họ lại là nhữngngười suống bên dưới mức nghèo nàn chiếm phần lớn của buôn bản hội còn kẻ thống trị tưsản chỉ chiếm một số trong những lượng siêu í tuy thế lại chiếm nhiều phần của cải làng h ội ,không đầy đủ thế thống trị công nhân vào những người lao rượu cồn h ọ không 5 Nguyễn Hoàng Điểm_lớp cai quản văn hóa bốn tưởng k29A1 khoa tuyên truyềnbiết đã bị bán ra ngoài con đường lúc nào lần khần , nguy cơ th ất nghi ệp là r ấtlớ n . Mọi bạn trong thôn hội để ra câu hỏi răng khoa h ọc kỷ thuật phân phát tri ểntạo ra một lượng cuẩ cải đẩy đà những nền tài chính tư phiên bản lại không manglại cho hầu như người cuộc sống đời thường ấm no , mà thống trị công nhân cùng nhân dân laođộng vẫn sinh sống cuộc sống nghèo đói sống giữa những khu đơn vị ổ chu ột . H ọđang sống trong nền tài chính tư bạn dạng đầy bất công sự phong phú thì tất cả thừanhưng sao bọn họ không được trải nghiệm và này cũng là những công sức của con người mà h ọlàm ra . Kinh tế phát triển nhưng kế quả của sự phát triển đó là đưa ra ến tranh x ảyra liên miên chỉ gần đầy 1/4 vắt kỷ cơ mà đã có hai cuộc chiến tranh xảy ratrên phạm vi nhân loại . Cuộc chiến tranh đẩy quần chúng vào vòng lầm than , khổ ải .Những trận đánh nãy xảy ra không một chút chính đạo nào chỉ nên đểchứng tỏ “xem ai là người đi ăn cướp được không ít nhất” kẻ nào biểu thị đượcbản chất nạp năng lượng cướp của bản thân mình nhất .Vì cuộc chiến tranh mà đã tạo nên tất c ả m ọithứ nghỉ ngơi trên đời này sẽ không con mặc dù chỉ là một trong những chút nghĩa lý làm sao cả , tất cả đềuvô nghĩa , con người mất đi tinh thần vào cuộc sống đời thường . Đây đó là một chủđề cơ mà được những tác phẩm văn chương giỏi triết h ọc vào giai đo ạn này đ ềumô tả với đề cập đến . Qua các tác phẩm này mỗi mỗi tác gia rất nhiều trở thànhnhững đơn vị hiện sinh , họ đều mong muốn tìm vào một nơi nào đó đ ể phân tách s ẻ s ựchán chường về cuộc sống đời thường thực trên đầy khổ sở , không lối thoát , hầu như thứtrên đời trở buộc phải phi lý đau khổ , sự hòn đảo lộn của buôn bản hội , nhân sinh quan lại v ềcuộc sinh sống của con bạn trong giai đoạn này , và phần đông tác phẩm đó h ọmuốn lối thoát , họ muốn minh chứng sự tồn tại của họ với xóm hội. B. Bao gồm trị. Trong thôn hội tư bản quyền lực chủ yếu trị triệu tập trong tay c ủa giai c ấptư sản , những tài phiệt tư bản đã biến quyền lực tối cao chính trị vào tay mìnhnhư những trò hề , là con rối .Các nhà tứ sản bao gồm ti ền thì đ ồng nghĩa v ới vi ệccó quyền lực tối cao ,và các đảng phái tư sản rứa nhau cố gắng quy ền th ống tr ị giaicấp người công nhân và dân chúng lao động .Giai cấp tứ sản tiến hành các quyền lực tối cao 6 Nguyễn Hoàng Điểm_lớp thống trị văn hóa bốn tưởng k29A1 khoa tuyên truyềnchính trị chỉ để nhằm mục đích có lợi cho giai cấp tư sản chữ không quantâm đến tác dụng của các giai tầng khác trong xóm hội. 2.1.2.2 bắt đầu tư tưởng công ty nghĩa hiện nay sinh gồm 3 nguồn bốn tưởng nhà y ếu với trực ti ếp : 1. Tri ếthọc của Kierkegaard(Kiếc-cơ-gát)2.triết học đời sống của A.Schopenhuaer(soopenhuơ) ,F.Nietzsche(Nítsơ)3.Hiện tượng luận E.husserl(hutxeclo). Ngoàira chủ nghĩa hiện nay sinh còn chịu ảnh hưởng của A.Augustin,B.Pascal,F.M.Dostoievski, đạo tin lành , đạo bởi vì thái , I.Kant, nhà nghĩa lãngmạng Đức vào đầu thế kỷ XIX, F,Kafka.v.v… công ty nghĩa hiện sinh sẽ mượn sinh sống Kierkegaard có mang “hiện sinh” ;quan niệm về “tư duy hiện sinh” với sự đối lập của nó v ới t ư duy khoa h ọc .Theo quan niệm này , chưa phải tư duy khoa h ọc mà ch ỉ bao gồm t ư duy hi ện sinhmới rất có thể nhận thức được và thâm nhập được và quả đât nội trọng tâm của conngười cùng tồn trên con tín đồ với tư phương pháp là hiện sinh. Công ty nghĩa hiện nay sinh sẽ mượn một vài yếu tố trong triết học cuộc sống ,chẳng hạn mượn sinh hoạt Dilthey phương pháp chú giải học tập như một phương phápđặc biệt không giống với các cách thức khoa học, các cách thức logic nhằm nhậnthức được cái ý thức hay “mượn” sống Nitzsche thể hiện thái độ hạ thấp coi th ườngkhoa học tập và tứ duy khoa học trong câu hỏi nhận thức đời sống vô tận với t ưcách là 1 hiện thực đặc biệt , xuất xắc “mượn nghỉ ngơi Bergson v ới thuy ết tr ực giác ,bằng tình cảm , so với dìm thức bởi trí tuệ , lý tính cùng khoa h ọc. Ch ủnghĩa hiện tại sinh còn ra đi hơn triết học tập đời s ống . N ếu tri ết h ọc đ ời s ống coitư duy công nghệ là thô thiển , nhưng vẫn luôn là ph ương tiện thể để thích hợp nghi v ớicuộc sống , thì trái lại công ty nghĩa hiện tại sinh kh ẳng định sự b ất lực c ủa nótrong việc giải quyết vẫn đề tồn tại của con tín đồ . Chủ nghĩa hiện nay sinh vẫn sử dụng cách thức hiện tượng h ọc củaHusserl, phương pháp hướng vào câu hỏi nhìn thấu một phương pháp trực ti ếp bản ch ấtcủa sự đồ dùng trong quá trình trải nghiệm sự đồ vật đó sau các giai đo ạn quy gi ảmhiện tượng học cùng quy giảm tiên nghiệm trên cửa hàng phân tích ý phía tính .Chủ nghĩa hiện nay sinh đã phiên bản thể luận hóa hiện nay t ượng h ọc c ủa husserl tuyệt 7 Nguyễn Hoàng Điểm_lớp làm chủ văn hóa bốn tưởng k29A1 khoa tuyên truyềnhiện tượng học hóa bạn dạng thể luận của kierkegaard , cố gắng qua đó tìm rađược cấu trúc tiên nghiệm của trường tồn con fan . Kierkegaard chú ý tồn trên con tín đồ , hiện tại sinh như 1 đối tượngtriết học tập , ông xác định cấu trúc hiện sinh với quan niệm “sợ hãi”, “sự tuyệtvọng” và “tính cương cứng quyết” . Theo Kierkegaard , chỉ bao gồm tư duy hiện tại sinh ,chữ không phải là lý tính , bốn duy khoa học có khả năng tiếp cận nhận th ứcthế giới nội trung khu của con bạn và xâm nhập được vào lâu dài con bạn vớitư giải pháp hiện sinh, bởi vì tư duy công nghệ chỉ phát xuất t ừ sự nhiệt tình thu ầntúy , trừu tượng cùng vô tình , còn bốn duy hiện nay sinh tương quan đ ến nh ững tìnhcảm phát xuất nhất của con bạn và cuộc sống nội chổ chính giữa của con ng ười. Ch ủnghĩa hiện sinh trong tương lai đã chào đón ở kierkegaard luận điểm này . Vì chưng vậykierkegaard đang thực sự trở thành cha đẻ của công ty nghĩa hiện sinh nói chung . Triết học cuộc sống là một xu hướng triết học phi lý sống Đức và Pháp t ừnửa vào cuối thế kỷ XIX thời điểm đầu thế kỷ XX , nỗ lực làm sáng sủa t ỏ các v ẫn đ ề v ề ýnghĩa , mục tiêu và cực hiếm của cuộc sống . Triết học tập đời sống, chú ý mọitồn trên như là biểu thị của cuộc sống thường ngày , thể hiện của m ột kh ởi nguyên nàođó ko đồng nhất với tất cả vật chất lẫn lòng tin và hiện thực đó có thể lànhận thức được nhờ trực giác . Nối liền với sự cách tân và phát triển của sinh đồ học , tư tưởng học , triết học đờisống là sự phản ứng của bức tranh cơ giới quả đât , đối với chủ nghĩa duyvật máy móc . Triết học đời sống gồm th ể xem là m ột c ố g ắng kh ắc ph ụcnhững tinh giảm của duy vật đồ đạc đó tự lập ngôi trường của ch ủ nghĩa duytâm , từ cách nhìn của chủ nghĩa phi duy lý , chủ nghĩa h ư vô, ch ủ nghĩa bàikhoa học tập . Bởi vậy , triết học cuộc sống bênh vực cảm xúc , b ản năng ch ốnglại lý trí , kiến thức , bênh vực trực giác ngăn chặn lại khái ni ệm , bênh v ực chiếc sángtạo phòng lại chiếc máy móc. Tất cả hai nhóm chủ yếu trong triết học cuộc sống : team th ứ độc nhất g ồm cócác thay mặt đại diện tiêu biểu đa phần như A.Schopenhauer (1788-1860) ,F.Nitzsche(1844-1900).W.Dilthey(1833-1911). đội này xem cuộc sống thường ngày nhưlà ý chí , cảm tính phía bên trong , như là trò nghịch phi lý c ủa các th ế l ực tinh th ần . 8 Nguyễn Hoàng Điểm_lớp làm chủ văn hóa bốn tưởng k29A1 khoa tuyên truyềnNhóm này kháng lại câu hỏi xem xét các hiện tượng lòng tin , ý thức từ bỏ quanđiểm của khoa học thoải mái và tự nhiên . Nhóm thiết bị hai với thay mặt là Bergson (1859-1941) coi xét cuộc sống thường ngày dưới khía cạnh sinh học cho toàn bộ hiện th ực . Đưara thuyết trực tính , kỹ thuật . Ch ủ nghĩa hi ện sinh đang ti ếp nh ận ít nhi ều cácyếu tố này ở những đại biểu khác nhau của triết học tập đời sống. 2.1.2.3 xuất phát nhận thức Về mặt dìm thức , chủ nghĩa hiện tại sinh là sự phản ứng đối v ới ch ủnghĩa duy lý với những hình thái không giống nhau của nó như tứ tưởng khai sáng châuÂu và bốn tưởng triết học cổ xưa Đức . Theo những nhà bốn tưởng hiện tại sinh , đặctrưng cơ phiên bản của bốn duy duy lý là làm việc chõ nó xuất xứ giữa đơn vị và kháchthể , chia nhân loại thành hai nghành nghề là khách hàng quan với ch ủ quan tiền . K ết qu ả là ,đối với công ty duy lý , toàn thể thế giới hiện nay , tất cả con tín đồ chỉ đượcxem như 1 đối tương hay thực chất nào kia của nền kỹ thuật và triết h ọckhách quan tiền . Sự tồn tại đặc thù của con tín đồ như một nhân cách tư do đãkhông hề được để ý đến. Nguồn dấn thức của tư tưởng hiện nay sinh chủ yếu làsự khủng hoảng của nền kỹ thuật , sự bất lực của nó so với về ý nghĩa củacon tín đồ . Cho đến thế kỷ XIX , ngự trị một xu hướng cho rằng khoa học vai tròvạn năng của khoa học , khoa học hoàn toàn có thể giải quy ết tất cả các vẫn đ ề v ềnhân sinh , rằng vũ trụ không tồn tại gì là huyền nhiệm , với việc phát tri ển c ủakhoa học kỷ thuật thì độc nhất định bé người rất có thể th ỏa mãn tất cả các nhucầu về lòng tin và vật chất . Tuy vậy sự phạt tri ển của khoa h ọc k ỷ thu ậtkhông đồng bộ với sự cách tân và phát triển của làng hội . Lý trí khoa h ọc đang không c ảithiện được nhân sinh . Kỹ thuật bị lâm vào hoàn cảnh cuộc khủng hoảng nền tảng sâusắc . Cuộc khủng hoảng rủi ro này nối liền với cuộc khủng ho ảng vào v ật lý vàsự thành lập và hoạt động của thuyết tương đối của Anxtanh. Khoa học còn tỏ ra bất lựctrước vẫn đề trường thọ của con tín đồ , trước cảm hứng sợ hãi , ngán ch ường vàbế tắc, bất lực của con tín đồ . Đặc biệt kỹ thuật và lý tính bị tố cáo là sailầm , vì đã xem nhỏ người là một hiện tương thứ lý thuần túy , không th ấyđược vị trí đặc trưng của con người . 9 Nguyễn Hoàng Điểm_lớp cai quản văn hóa tư tưởng k29A1 khoa tuyên truyền yếu tố này đã đặt các đại lý cho tư tưởng hiện tại sinh- chủ nghĩa hiện nay sinh rađời , xu hướng nghiên cứu tồn tại đặc trưng của con người , vẫn đề tự do ,vẫn đề ý nghĩa sâu sắc sự lâu dài của con người , giải đáp các vẫn đề ý nghĩa tồn tạicủa con người , giải đáp những vẫn đề khủng hoảng xã hội v.v… bởi vậy , sự mở ra của chủ nghĩa hiện tại sinh đã có s ưc h ấp d ẫn kỳ l ạđối với các tầng lớp trí thức trẻ , độc nhất vô nhị là giới sv , vì nó đánh trúng tâmtư nguyện vọng của họ muốn phân tích và lý giải và biến hóa số phận của chính mình , khôngmuốn liên tục tha hóa khỏi thực chất của bản thân trong m ột th ế giới bu ồn chánvà phi lý , phá vứt mọi quy tác cá biệt tự của làng hội tư bản chủ nghĩa , đ ể đặtđược tự do tuyệt vời và hoàn hảo nhất cho cá thể , để được bạn dạng săc cá nhân đ ộc đáo c ủamình . 2.1.3 Những đặc điểm chính của chủ nghĩa hiện sinh a. Xuất hành điểm của nhà nghĩa hiện sinh là hiện tại sinh với tư cách là hạtnhân của dòng tôi , của mãi mãi con tín đồ . Để tiếp cận đ ến đ ược tính đ ộcđáo , tính không lặp lại bạn dạng sắc riêng của hiện tại sinh , c ủa đ ời s ống , c ủa đ ờisống nội trung tâm của cái tôi cá nhân theo chủ nghĩa hiện tại sinh , ko th ể d ựa vàokhoa học tập , vào sự đối chiếu lý tính . Việc nh ận th ức b ản thân bản thân v ới t ưcách là hiện sinh ở con bạn chỉ rất có thể trong nh ững trường hợp đ ặc bi ệtnhất của cuộc đời , tình huống giới hạn , ví dụ như thời điểm conngười bị hấp hối . Cách thức thâm nhập vào nhân loại của hiện sinh chínhlà trực giác hay khám phá , là thông hiểu. Ở ch ủ nghĩa hi ện sinh bao gồm th ể nh ậnthấy sự kế thừa cách thức hiện tượng học tập cảu husserl được giải thích theohướng phi duy lý . B. Kháng lại phương thức tư duy duy lý , chủ nghĩa hiện tại sinh đ ưa raphương pháp và bề ngoài thể hiện rất dị . Các nhà tư t ưởng hi ện sinhthường bao gồm xu hướng trình diễn các tư tưởng của bản thân mình chủ yếu thông qua cácphương pháp , các loại hình nghệ thuật , thơ , kịch , nhật cam kết v.v..., ch đọng khôngphải chưa hẳn ở dang lý thuyết hệ thống vậy nên các nhà nghiên cứu và phân tích hiệnsinh nhận định rằng có bao nhiêu nhà hiện sinh thì có b ấy nhiêu đơn vị ch ủ nghĩa hi ệnsinh . Nhờ kia , mà tứ tưởng hiện sinh dễ đi vào lòng ng ười , đ ễ ph ổ c ập 10 Nguyễn Hoàng Điểm_lớp quản lý văn hóa bốn tưởng k29A1 khoa tuyên truyềntrong lòng làng mạc hội , cùng sức rộng phủ rộng béo . Chính vì thế mà m ặc dù cũng chính là cácluân điểm triết học tập nhưng nhà nghĩa hiện tại không ráo mát nh ư những tư t ươngtriết học tập khác. C. Kháng lại quan điểm coi con tín đồ chỉ là những đồ vật hay phươngtiện nào kia , nhà nghĩa hiện sinh nhận định rằng với tính biện pháp là m ột ph ương th ứcsống hay cách biểu hiện sống lạ mắt ở con tín đồ là cái gồm trước thực chất , h ơnnữa , còn sinh ra thực chất , có thể tạo cho mình thực chất nào đó . Theo cácnhà hiện tại sinh , khác hoàn toàn căn phiên bản của con tín đồ với các sự vật các sinh vậtkhác được xác minh trước là ở điểm đó : ví như só phận cùng b ản ch ất trong quátrình tồn tại của chính bản thân mình .Nói không giống đi , nếu như ở các s ự thứ hay sinh v ật , b ản ch ấtcó trước sống thọ , thì sinh sống con tín đồ sáng tao ra bản thân ,bản ch ất c ủa mìnhmột cách thoải mái , chẳng hạn người ta trường đoản cú do khiến cho mình m ột b ản ch ất là m ộtkẻ hèn mạt hay bản chất một người nhân vật .

Xem thêm: 12 Cung Hoàng Đạo La Ai Trong Fairy Tail ? Đọc Phần 1 17 12 Cung Hoang Dao Fairy Tail Ý Tưởng

Theo tư tưởng hiện tại sinh ,chính mỗi cong tín đồ chữ chưa phải do thực trạng lịch sử thôn hội quyết địnhbản chất của mình . Số trời con tín đồ nằm vào tay mình với do thiết yếu mìnhquyết định thực chất của mình thông qua các dự án của cá nhân , các kiến thiết ,các chương trình hành động cho cuộc đời mình . Để nâng cao tính chủ quantuyệt đối và bạn dạng sắc lạ mắt của con người cá thể , tư t ưởng hi ện sinh lêntiếng ngăn chặn lại kiểu con fan đại chúng , con fan không có bạn dạng sắc riêng, con người bị tha hóa khỏi cuộc sống thường ngày đích thực của mình . D. Trong tư tưởng hiện tại sinh , vấn đề tự do gồm vị trí đặc biệt quan trọng . Cùng với tínhcách là việc lựa chọn một trong vô vàn các kỹ năng , từ bỏ do năng lực đặc biệtchỉ gồm ở con fan , một đặc trưng phân biệt con người với các đồ trang bị vàsinh trang bị khác .Nhấn mạnh dạn tính hết sức việt của con người , đòi h ỏi luôn luôn vượtlên chinh mình để giành được tự bởi vì của phiên bản thân , tứ tưởng hiện nay sinh đòi h ỏitự do hoàn hảo nhất cho mỗi cá thể , thoát kh ỏi đông đảo sự buộc ràng của quy t ắc vàtrật tự thôn hội . Từ bỏ do tuyệt vời và hoàn hảo nhất là cái tối đa của con người . Tư vì g ắnliền với hiện nay sinh , với trọng trách về đầy đủ gì mà phiên bản thân đã lựa chọn và thựchiện . Con fan không thể biện minh mang lại sai lầm của chính mình bằng hoàncảnh . Tự do thoải mái không thể lý giải bằng lý trí . 11 Nguyễn Hoàng Điểm_lớp cai quản văn hóa tư tưởng k29A1 khoa tuyên truyền e. Tứ tưởng hiện tại sinh dương như bắt nguồn từ cái nhìn bi ai về thânphận của co fan . Con bạn được xem như là con vật bị bỏ rơi , b ị ru ồng rẫy,bị ném vào trong quả đât một giải pháp bơ vơ, đơn độc với nỗi khiếp hoàng khủngkhiếp , nhằm rồi lặng lẽ đi vào tử vong hay sống xuất xắc vong , vì chưng không lý giảiđược về sự việc tồn tại của mình trong cuộc sống này được xem là vô nghĩa vàphải từ bỏ lo liêu về số trời của minh, sự khủng hoảng rủi ro về cuộc sống. Đi ềunày ta có thể nhận thấy rất rõ những bài bác hát của Trịnh Công đánh đ ầy r ẫynhững tư tưởng tuyệt vọng về cuộc sống đời thường một cuộc sống thường ngày lặng lẽ rồi “cát b ụitrở về với mèo bụi”. F. Bốn tưởng hiện nay sinh không ưng thuận sự tách rời giữa cửa hàng vàkhách thể . Con fan không bóc biệt với thế giới , mà nối liền với th ế gi ớiriêng của chính mình . Đó là quan hệ giới tính lưỡng hòa hợp của công ty và khách hàng thể , vào đóđối tượng bị mức sử dụng bởi tình ý hướng của chủ thể , của ý thức cùng ý thứcbao giờ cũng là ý thức về đối tượng người sử dụng . 2.1.4 Những thay mặt tiêu biểu của nhà nghĩa hiện sinh E.Huserl (1859-1938) là tín đồ sáng lập hiện tượng học , nh ờ kia ch ủnghĩa hiện nay sinh mới tất cả cơ sở lý luận để biến hóa một triết học . Giải thích củaông về ý thức cùng tính ý vị trí hướng của nó , về s ự t ương h ỗ năng tri và s ở trí t ạothành thục tại đã tất cả vai trò to để thiết kế luận đề cở phiên bản của nhà nghĩahiện sinh là hiện nay sinh tất cả trước bản chất . Khi nghiên cứu và phân tích về chủ nghĩa hiện sinh chúng ta không th ể không nói t ớiKierkegaard ( 1812 – 1855) ra đời tại Đan Mạch ông được coi là phụ thân đ ẻ c ủachủ nghĩa hiện sinh. Ông là triết gia đầu tiên đã đem đ ời mình, đ ời cha mìnhra nhằm suy nghiệm về nỗi khổ cực của bé người. Với ông, nhỏ ngườikhông cần là con fan trừu tượng, con fan phổ quát, con người đượcđem ra làm vật thể nhằm lý luận như vào triết học tập duy lý c ủa Heghen, conngười mà lại ông điều tra khảo sát ở đấy là chính bạn dạng thân ông, cùng với nh ững giai đoạntrong đường đời. Đó là lý do khiến cho ông trở nên ông tổ đích thực(authentique) của triết học hiện Sinh. Người ta nói rằng “ hiện tượng kỳ lạ h ọc 12 Nguyễn Hoàng Điểm_lớp quản lý văn hóa tư tưởng k29A1 khoa tuyên truyềnĐức + kierkegaard = công ty nghĩa hiện nay sinh” . Ông thực hiện phê phán ch ủ nghĩaduy lý của A.Comte, đặc biệt là của heeghen, bao gồm th ể nói ch ủ nghĩa hi ện sinhđã rút ra phần đông chủ đề củ bản thân từ sự phê phán Heghen .Sau này, Sartre,Camus, Simone de Beauvoir và những người sáng tác có xu thế hiện sinhkhác, như những nhà văn trong phong trào tiểu thuyết mới v.v... H ầu như tất cảđều viết về mình, gần như tra khảo chủ yếu mình để tò mò sự th ật dưới cácdạng thức không giống nhau. Triết học tập của Kierkergaard là triết học nghi ệm sinhtrên cá thể tác giả. M.Heidegger (1889-1976), J.P.Sartre(1905-1980), G.Marcel (1883-1969)là những người dân đưa chủ nghĩa hiện nay sinh đạt tới đỉnh cao vào nh ững năm giữathế kỷ XX. 2.2 Qúa trình gia nhập của công ty nghĩa hiện sinh vào Việt Nam. 2.2.1. Thời kỳ trước năm 1945. Vào thời kỳ này nghỉ ngơi châu Âu mà đặc biệt là ở Tây Âu ch ủ nghĩa hiên sinhđặt đến mức độ toàn thịnh với điều kiện thuân lợi của sự trở nên tân tiến của gi ớitruyền thông với sách báo nhà nghĩa hiện tại sinh càng tất cả c ngơi nghỉ h ội phân phát tri ển m ạnhmẽ hơn. Vn trong tiến trình này vẫn là trực thuộc địa của pháp , n mong Vi ệtNam là một nươc ở trong đia nửa phong con kiến . Các t ầng lớp nhân dân ch ụinhiều tầng áp bức tách lột , đặc biệt là thực dân Pháp với các chương trìnhkhai thác nằm trong đia càng khiến cho nền tài chính ngày càng suy kiệt , xã h ộihoảng loàn . Phần lớn tầng lớp quần chúng bị áp bức, bóc lột mang lại tận xương tủy ,nông dân bị mất đất ,mất ruộng phải trở thành “cu ly” trong các đồn đi ền caosu hay đi làm việc công nhân trong những xưởng với hồ hết đồng lương bị tiêu diệt đóikhông nhưng cố kỉnh họ còn phải liên tục bị cụp ph ạt . Không ch ỉ giai c ấpnông dân nhưng mà còn những tầng lớp khác bốn sản dân tộc bản địa thì bị tư sản m ại b ản với t ưsản china chen nghiền không ngóc đầu lên được . Tầng lớp học thức tiểu tưsản thuộc tầng lớp sĩ phu và những giai tầng khác số đông chịu thông thường sô phận nhưvậy cả , số phận của những kẻ nô lê , thoát nước , mất tư do . 13 Nguyễn Hoàng Điểm_lớp thống trị văn hóa tư tưởng k29A1 khoa tuyên truyền vày không cam chịu bị áp bức , không cam chịu đựng làm quân lính nh ững ngườiViệt phái mạnh yêu nước giờ đây đã vực dậy dương cao ngọn cờ kháng ngoạixâm , tuy vậy vì thực dân Pháp lúc này con quá mạnh bạo ,và h ơn nữa h ọ ch ưa cómột mặt đường lối đấu tranh đúng đắn chưa bao gồm một thống trị lãnh đạo đ ể đ ấutranh gianh bao gồm quyền về mình mình . Tác dụng của những cuộc đấu tranh đó làđều bị bọn áp trong biển cả máu . Cuộc sống của những tầng lớp nhân dân lúc naytrở nên vô vọng chán nản , chúng ta dương như không còn tim cho doanh nghiệp đượcmột điểm tựa thực sự nào rất có thể bấu víu vào được , và họ muốn chạy trốnthực tại. Đảng cùng sản nước ta ra đời (1930) , đang thắp sáng sủa lên ni ềm tin hivọng vào cuộc tranh đấu giành lại hòa bình độc lập của dân tộc bản địa , địa điểm mànhân dân để được hi vọng của chính mình là rất có thể giải ra khỏi thực trên cuộcsống cực khổ dưới ánh đô hộ của thực dân pháp . Bởi thế , Việt Nam lúc này là một miếng đất phì nhiêu để chủ nghĩahiện sinh tìm đến nơi mà nhà nghĩa hiện sinh có th ể gieo m ầm sinh sôi vànảy nở phát triển . Vì chưng vì thực chất của chủ nghĩa hiện tại sinh là nó ch ỉ gồm th ểsinh sôi nảy nở , cải cách và phát triển trên hầu như vùng đất mà con fan ở kia không cònniềm tin và hi vọng mọi giá trị về cuộc sông không còn, con bạn nghi ngờvề cuộc sống đời thường thực tại. Khi nào cũng vậy lứa tuổi mà công ty nghĩa hiện tại sinh có th ể ti ếp c ận m ộtcách sớm nhất đó bạn teen và lứa tuổi tiểu bốn sản , chính là tầng lớp nh ạycảm tốt nhất về hồ hết sự đổi khác trong cuộc sống thường ngày họ luôn muốnkhăng định bản thân với xã hội . Tuy vậy trong xóm hội việt nam lúc bấy giờ tất cảmọi tầng lớp gần như bị áp bức bị tách bóc lột mọi bị dồn mang lại “bước con đường cùng”không cò lối thoát , bị nghèo nàn hóa thế nên tư tưởng hiện tại sinh nhanh chóngăn sâu vào trong tầng lớp này . Và điều thể hiện rõ nét nhất mà chúng ta có th ể dìm th ấy v ề nh ững t ưtưởng hiện nay sinh trong quy trình này là qua thơ văn. Các nhà văn, bên th ơtrong tiến độ này đều ước ao thể hiện tại sự khóc than cho s ự bất l ực c ủa mìnhqua các tác phẩm . Ta thấy ngơi nghỉ trong phong trào “Thơ mới” sự lãng mạn mang đến 14 Nguyễn Hoàng Điểm_lớp cai quản văn hóa tứ tưởng k29A1 khoa tuyên truyềnthê thảm và tuyệt vọng đối cuộc đời . Ngay trong câu thơ “một nhành củi khôlạc mấy dòng” (Trang giang-Huy Cận) tốt “trên ruộng cánh cò phân vân”một cuộc sông không tồn tại phương hướng , họ trong khi không khẳng định đượctương lai mình đang đi về đâu , mọi thứ hôm nay đều là số lượng không. Không ch ỉtrong những bài thơ của những nhà “Thơ mới” chúng ta có thể thấy trong số tiểuthuyết những nhân vật trong các số ấy là một trí th ức tiểu tứ sản nh ận th ấy bản thân s ốngtrên cuộc sống này là vượt thãi vô ích trong “Đời thừa-Nam Cao” hay nh ữngcon bạn bị thôn hội thực dân đưa đẩy họ tới tuyến đường tha hóa nhân giải pháp , lôhọ xuống lòng của làng mạc hội nhận chìm bọn họ dưới kia dù họ tất cả khao khát trở l ạilàm một con bạn lương thiện nhưng quan yếu mà đề nghị tự kết li ễu đờimình trước ngưỡng cửa trở lại với cuộc sống thường ngày làm bạn “Chí Phèo-NamCao” với ta hoàn toàn có thể tìm được hầu như con bạn như vậy trong phần đông các tácphẩm văn học tập trong tiến độ này . 2.2.2. Từ năm 1945 đến 1954. Đây là thời kỳ mà vn dưới sự chỉ đạo của Đảng c ộng s ản Vi ệtNam đã chiếm lĩnh được tự do của giang sơn song thực dân Pháp vẫn quay lai xâmlược thêm một lần nữa “chúng hy vọng cướp vn thêm một lượt nữa”(Chủtịch hồ Chí Minh). Nhân dân việt nam dưới sự chỉ đạo của Đảng cộng sảnViệt phái mạnh lại bước vào cuộc chống chiến bảo đảm an toàn chủ quyền nước nhà dântộc khi cơ mà vùa mới dành lại chua được bao lâu. Cuộc binh cách chống Pháp được diễn ra toàn diện trên t ất c ả cáclĩnh vực từ kinh tế , chính tri, văn hóa, buôn bản hội ..,vì một phương châm lớn nhất kia làbảo vệ tự do dân tộc vì chủ quyền tự vì chưng của dân tộc , h ạnh phúc mang đến nhândân . Thế nên chủ trương của Đảng cộng sản Việt Nam hôm nay là kêu gọitoan dân câu kết ,tập hợp mọi lực lượng ,tất cả các giai tầng trong làng mạc h ộiđể quyết tâm giành cho được độc lập dân tộc dù đề xuất hi sinh bao nhiêuxương tiết , quản trị Hồ Chí Minh vẫn tường nói : “dù cần đ ốt cháy c ả dãyTrường sơn cũng phải giành cho được độc lập”.Vì vì sao dân tộc vì tổ quốc xãhội nước ta lúc bấy tiếng trỏ thanh một ngôi trường bốn tưởng bự để hình 15 Nguyễn Hoàng Điểm_lớp làm chủ văn hóa bốn tưởng k29A1 khoa tuyên truyềnthành hồ hết con người có nhân cách tốt , công ty nghĩa hero dân tộc , anhhùng cách mạng đăng quang , mọi fan đều do tổ quốc bởi cuộc kháng chi ến v ệquốc béo tốt của dân tộc bản địa Việt Nam. Tuy vậy , ở hầu như vùng địch tạn chiến thì tình hình h ết s ức ph ức t ạp .Ở các vùng kia thực dân pháp lành mạnh và tích cực chống phá những chuyển động nhằmxây dựng lối sống bắt đầu , chúng rất là phản động trong vấn đề tuyên tróc nã ền v ềnhững tư tưởng độc hại…đặc biệt là lối sinh sống của công ty nghĩa hiện sinh vàotrong đời sống của nhân dân đặc biệt là thanh niên . Đối với tuổi teen chúngra sức lan truyền những tư tưởng vật trụy , lối sống không đỡ bệnh mạnh, khuyếnkhích thanh niên lấn sân vào con mặt đường truy lạc , sống không có định hướng gì chotương lai . Mục tiêu thâm độc của chúng là nhằm cho một l ớp thanh niêntrong làng hội việt nam lúc bấy giờ sống vô lý t ưởng , không có ni ềm tin vàotương lai của quốc gia , sãn sàng bán nước , đi làm việc tay sai cho chúng cung cấp r ẻđất nước , làm cho Đảng không hề lược lượng nữa . Đáng chú ý hơn là chúng lợi dụng tôn giáo để download nh ững tên loại gián đi ệpđội dấu giáo sĩ , tổ chức các giáo hội ,những thánh đường công khai minh bạch ch ống laitổ quốc . Đặc biệt ở đây chủ nghĩa hiện sinh đóng một vai trò hết sức quantrọng vào việc tạo nên những con bạn “anh hùng” sãn sàng làm nhữngviệc làm dù là tàn ác , vô nhân tính tốt nhất . Hồ hết mẫu fan nh ư cố đượcchúng ca ngợi tán dương , tán tụng tới cả “vứt bỏ” c ả b ộ đ ồ tu hành bi ếnthành những nhỏ thú nhóm lốt fan , giết fan man rợ. Đó là thứ công ty nghĩahiện sinh như của kierkegaard đạt đến quy trình “tôn giáo” hay đóng vai“siêu nhân” của Nietzsche. 2.2.3. Từ năm 1954 mang đến 1975. Đây là thời kỳ mà lại dân tộc việt nam dưới sự chỉ huy của Đảng cộngsản nước ta , tiến hành cuộc binh cách ch ống Mỹ cứu giúp n mong . Vi ệt Namtạm thời bị chia giảm làm nhị miền , miền bắc bộ tiến hành xây dựng đại lý vậtchất cho chủ nghĩa làng mạc hội đồng thời đưa ra viên cho khu vực miền nam ch ống chínhquyền tay sai cùng đế quốc Mỹ 16 Nguyễn Hoàng Điểm_lớp quản lý văn hóa bốn tưởng k29A1 khoa tuyên truyền Trong tiến trình này sinh sống miền Bắc bền chí đi theo học thuy ết Mác –lênin làm nền tảng gốc rễ cho xóm hội . Nhà nghĩa Mác – lênin đã th ực s ự có tác dụng thayđổi lối sinh sống , ý thức con tín đồ sống bác ái , đồng lòng , yêu cái thi ện ,ghét điều ác , mọi tín đồ trong xóm hội được cải thiện tinh thần trách nhiêm tất cả ýthức với cộng đồng . Nền tài chính từng bước được đổi mới , cũng chính vì nh ữnglý do này mà nghững nhà nghĩa phi khong học tập không có cơ hội để tồn tại. Còn làm việc miền Nam, để lựa chọn 1 lý thuyết triết học và mỹ học tập được dunhập cùng có ảnh hưởng rộng rãi tuyệt nhất trong lý luận và sáng tác văn học ở miềnNam nước ta những năm 1954-1975, chắc rằng nhiều người sẽ không ngầnngại lựa chọn chủ nghĩa hiện sinh. Ảnh hưởng đó biểu lộ ở chỗ đây là trào l ưu,tuy lúc đậm cơ hội nhạt, cơ mà đã hiện diện gần như là trọn cả một giai đo ạn l ịchsử đen tối và phức tạp. Ảnh tận hưởng đó biểu đạt cả bên trên bình di ện lý lu ận l ẫntrên phương diện sáng tác, cả trong giới trình độ lẫn trong đ ộc gi ả ph ổ c ập,cả trong nhà trường lẫn ngoại trừ nhà trường. Điều đó còn th ể hiện tại đoạn đây làmột tác động đa chiều, có thuận tất cả nghịch, tất cả hiện sinh cùng phản hiện sinh,có những sản phẩm chính cấp và thành phầm th đọng cấp, bao gồm những người con chínhthức lẫn “những fan con hoang”. Khi tổ chức chính quyền Ngô Đình Diệm bên dưới sự bảo trợ của đế quốc Mỹdựng lên một chính quyền ở khu vực miền nam Việt Nam, định hướng triết học phươngTây nhưng mà người sài gòn nghe nói đến đầu tiên không ph ải là ch ủ nghĩa hi ệnsinh, mặc dù đấy là lúc chủ nghĩa này đang ra đời m ột trào l ưu sôi n ổi ởTây Âu. Triết lý được gia đình họ Ngô đề cao và quảng bá lúc chính là ch ủnghĩa nhân vị . Nhưng chủ nghĩa hiện sinh vẫn được gửi vào đào tạo và huấn luyện trongnhà trường cùng đồng thời cùng sách báo được gia nhập từ nước ngoài khiếnchúng trở đề xuất tạp nham. Nhưng mà mà mục đích thâm độc của kẻ mong muốn gieo dắtnhưng tứ tưởng này thì không biến hóa đó là ao ước làm hư hư , truy vấn lạc, bạihoại con tín đồ mà công ty yếu đào bới đó là tầng lớp thanh niên. Đi kèm cùng với những kim chỉ nan đó là quân đội viễn chinh mà đế quốc Mỹđem lịch sự với rất nhiều lối sinh sống buông thả , vật trụy , phóng xứng đáng , lớp bụi đ ời .Không phần lớn thế bây giờ ở niềm Nam rất nhiều tệ nạn buôn bản h ội tràn lam , nh ưng 17 Nguyễn Hoàng Điểm_lớp cai quản văn hóa bốn tưởng k29A1 khoa tuyên truyềnbang cướp có tổ chức triển khai mọc lên đầy rẫy , thuộc đủ các loại giáo phái du nh ập vàocàng khiến cho nền van hóa làm việc miềm Nam hôm nay trở buộc phải h ỗn t ạp h ơn bao gi ờhết , hồ hết giá tri văn hóa từ từ bị biến dạng b ị hoại t ử trong lòng xãhội .Trong làng mạc hội bị xé toang từng miếng về lòng tin đế quốc Mỹ vầ bè lũtay không đúng của chúng lành mạnh và tích cực truyền bá về mẫu mà chúng cho rằng “anh hùng” cho là“siêu nhân” Nhưng ở kề bên những một buôn bản hội bị đầu độc dẫn đến bị tổn sợ nghiêmtrọng thì vẫn còn đó những lực lượng văn minh để duy trì gìn những bản sắc văn hóa, các giá trị truyền thống . Đó là phương diện trận dân tộc giải phóng miền NamViệt nam giới đặt đằng sau sự lãnh đạo của Đảng cùng sản Việt Nam. 2.2.4 Giai doạn từ bỏ 1975 cho nay. Sau khoản thời gian giải phóng miền Nam xong sự nghiệp giải pháp mạng trênphạm vi việt nam (1975) Đảng ta đã có rất nhiều biện pháp về văn hoá tưtưởng để loại trừ những bốn tưởng tiêu cực của chế độ cũ sót lại trong nhữngvùng new được giải tỏa , đồng thời khắc phục những tư tưởng văn hóađộc hại . Cải tổ lại các trường đại học và cả hệ thống giáo dục vào toàn quốckiên quyết phòng những tứ tưởng văn hoá ô nhiễm và độc hại của công ty nghĩa thực dânđế quốc . Đồng thời với khối hệ thống giáo dục họ cũng đang thống trị toàndiên về khối hệ thống truyền thông và các nguồi văn hóa truyền thống ngoại nhập không chocác luông tư tưởng phản hễ xâm nhập vào nước ta . Dường như chúng ta cũng tích cực sử dụng các biện pháp trấn áp những loạitội phạm như cướp giật , lưu giữ manh còn vĩnh cửu dưới chế độ cũ còn lại làmcho cuộc sống thêm lành mạnh trong trắng . Và chủ nghĩa hiện tại sinh trong giai đoạn mới này nó tồn tại dưới vỏ bọmới phức tạp hơn nhằm mục đích lừa sự cảnh giác của bọn họ v ề nó đ ể đến ch ủ nghĩahiện sinh con rất có thể tồn tại được.Nhưng mặc dù sao thì v ề m ặt b ản ch ất nó v ẫn 18 Nguyễn Hoàng Điểm_lớp cai quản văn hóa tứ tưởng k29A1 khoa tuyên truyềnlà một tứ tưởng tạo cho con người xuống cấp về đạo đức tạo nên con ngườimất tinh thần vào cuộc sống cần phải loại bỏ . 2.3 Những biểu hiện và giải pháp chống bốn tưởng hiện nay sinh tronglối của thanh niên ở nước ta hiện nay. 2.3.1 Những thể hiện của tưởng hiện sinh trong l ối s ống c ủathanh niên ở nước ta hiện nay. Bạn trẻ trước không còn mang rất đầy đủ những đặc điểm chung của conngười, nhưng theo Mác là "tổng hoà của các quan h ệ xã h ội". Nh ưng h ọ cònmang những điểm sáng riêng: tuổi sống còn trẻ, thường xuyên từ 15 đến hơn 25 dễthay đổi, chưa định hình rõ rệt về nhân cách, ưa các chuyển động giao tiếp. Thanh niên vì vậy dễ tiếp thu loại mới, thích dòng mới, yêu thích sự tra cứu tòi vàsáng tạo. Đây cũng chính là tầng lớp xưa nay vẫn hơi nhạy cảm với những v ấn đ ềchính trị- xóm hội, thỉnh thoảng cực đoan nếu như không được định hướng tốt. Thiết yếu vìđiều này mà chủ nghĩa hiện tại sinh có thời cơ len lỏi và trong đời s ống của cácthanh niên ăn vào trong xem xét và bốn duy về cuộc sống. Đối với tuổi teen nước ta, một thực tế là trong các họ hiện nay đangdiễn ra qúa trình phân hoá, với ba lý do cơ bản: tác động c ủa c ơ ch ếthị trường dẫn đến biệt lập giàu nghèo; sư phân hóa về vùng miền , trình độhọc vấn. Dù vậy, vẫn rất có thể nhìn thấy trong số đó nh ững đặc đi ểm t ương đ ồngdưới đây. Diễn đạt ở vấn đề chọn việc làm , sinh hoạt việc tìm hiểu lựa lựa chọn ngànhnghề sao cho thỏa mãn nhu cầu nhu mong thực tế, chuẩn bị kinh nghiệm làm việc chotương lai, định hướng quá trình của mình , ham mê những các bước đem lạithu nhập cao, v. V... Thể hiên rõ trong mục đích trong hành vi và suy nghĩrất rõ tất cả những bạn teen trở thành hồ hết người hữu ích hết lòng phục vụ đấtnước và lành mạnh và tích cực học tập mang đến cho tổ quốc vn nh ững vinh quangtrên trường quốc tế họ xứng danh là đông đảo Nguyễn Văn Thạc tuyệt ĐặngThùy thoa của thay hệ trẻ bây giờ cần noi theo và phát huy vì đất nước ViệtNam tươi vui để quả thật lời quản trị Hồ Chí Minh sẽ nói “để sãnh vaicùng với các cường quốc năm châu”. Song bên cạnh đó vẫn còn nh ững thanh 19 Nguyễn Hoàng Điểm_lớp quản lý văn hóa tứ tưởng k29A1 khoa tuyên truyềnniên bao gồm lối sống buông thả ko có lý thuyết cho sau này c ủa mình ,thích chạy theo những lắp thêm phù phiếm không thực tế . Trong làng hội Việt Nam hiện giờ xuất hiện một s ố l ượng ko nh ỏthanh niên không có viêc làm , không solo thuần bởi thiếu câu hỏi làm mà vì chưng tháiđộ chây lười thích ăn uống chơi đua đòi bắt buộc dẫn tới triệu chứng sa và những t ệ n ạn xãhội quan trọng là phần tử thanh niên ngơi nghỉ thành phố. Phần lớn các bạn teen ởthành phố mà xảy ra tình trạng hư hỏng là vì coi th ường gia đình, khôngquan trung khu đến tương lai chỉ quan sát về các cái thiển cận. Nh ững thành niênnay nổi lên chủ nghĩa cá nhân , đòi hỏi sự miêu tả mình , và tất cả s ự đ ề cao l ợiích hơn nhiệm vụ cá nhân. Sự hy sinh xem xét người không giống th ấp đi, vànếu tất cả thì nhận xét dưới góc độ kinh tế tài chính thực dụng h ơn là tình c ảm với s ự chiasẻ. Lộ diện thái độ hững hờ với xung quanh ở một bộ phận thanh niên ,họ đuổi theo những trào lưu “sống vội” rồi từ bỏ đó không thể những địnhhướng gì đến tương lai cuẩ cuộc sống mình. Đặc biệt hơn kia là bốn tưởng sốngthử vào sinh viên hiện giờ , trong tầng lớp sinh viên hiện thời cho r ằng vi ệcsống test là quan trọng cho câu hỏi đi tời hôn nhân nh ưng tình thân trong t ầng l ớpsinh viên thường xuyên không bền với thường không có tính triết lý cho tươnglai của tình thân đó trở về đâu . Và từ phần lớn cặp sinh viên sống th ử dẫn t ớinảy sinh rất nhiều chuyện đáng tiếc và nó làm tác động rất béo đến kết quảhọc tập của những sinh viên này. Và một xu h ướng “đi b ụi” c ủa những cô câu h ọcsinh cấp cho trung học rộng lớn , chỉ cần xung tự khắc với cha mẹ là h ọ s ẽ s ẵnsàng bỏ nhà đi ko cần quan tâm đến những chuy ện gì khác gồm th ể x ảy rađối cùng với họ. Và từ đông đảo “cuộc đi bụi” này là thời cơ khiến cho những tệ nạn cócơ hội len lách vào cuộc sống của các học sinh này. Một đặc điểm rất đáng để ý đang xuất hiện một trong những người trẻhôm nay, liên quan đến sự phát triển của công nghệ thông tin cùng với tư cách làmột cuộc biện pháp mạng, đó là sự việc hình thành một môi trường thiên nhiên ảo, hình thành m ộtlối sống ảo. Đặc điểm đó chỉ bộc lộ trong giới trẻ, đặc bi ệt tuổi teen .Hình thành một phương pháp tư duy của thời đại công ngh ệ thông tin: Ngônngữ ngắn gọn, viết bằng keyboard thay vì chưng cây bút, có tính gắn ghép chính xác, 20