Thua một người dưng

Đời ai biết trước, ngày mai ta vẫn ra sao?Cuộc sống là bao, vì chưng đâu, không thương cảm nhau.Người thì lao đao, còn người kia sống trong quý phái giàu.Anh em một nhà, mà không thấy đau lòng tuyệt sao.ĐK:Đời như mẫu lá, tương lai gió cuốn cất cánh xa(Gió cuốn bay xa)Dù trước dù sau, như thế nào ai sinh tử không qua,Bạc tiền lợi danh, giờ đây bỏ nhau sao đànhToan tính dật dành, tình anh em thua một người dưng(Toan tính dật giành tình đồng đội thua một fan dưng)Một bạn dưng, thỉnh thoảng có nghĩa có tình(Có nghĩa bao gồm tình),Đôi khi không nghỉ đến mìnhGiúp tín đồ xa cơ nào ao ước trả ơnMà trên sao? (Mà trên sao?)Ta anh em một nhà, bình thường một dòng máuSanh nhau đủ điều, rào trước đón sau.Này ai ơi, hãy nhớ mang câu:Anh em như chén nước đầyGà chung một mẹ, chớ hoài đá nhau!

Bạn đang xem: Thua một người dưng

Cuộc sống bao gồm nhiềuTiền tài vật hóa học đã làm cố gắng đổiAnh em thuộc cấp tình thânDường như đã quên rồi đạo lý làm cho người.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Honda Việt Nam Ra Mắt Phiên Bản Wave 110S, Wave 110Rs Mới, Mua Bán Xe Wave S 110 Mới Và Cũ Giá Tốt

Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.