TỀ THIÊN ĐẠI THÁNH HOA THẦN VŨ

Lắng Đọng trung khu Hồnat13.9.182016,Chuyến Đi,Cổ Trang,Giai Điệu Cuộc Sống,Hào Sảng,Hoa Thần Vũ Hua Chen Yu,Thiền Phật,Tình Huynh Đệ,
*

Tề Thiên Đại Thánh - Hoa Thần Vũ五百年向东吹的风Wǔ bǎi nián xiàng dōng chuī de fēngThe wind blows eastwards for five hundred years500 năm lịch sử cuốn theo gió thổi về Đông带走故事什么内容Dài zǒu gù shì shén me nèi róngTake away something in the storyMang theo bao giai thoại lưu lại truyền từ ngàn đời nay水帘洞里沉睡的梦Shuǐ lián loại lǐ chén bát shuì de mèngSleeping dream in the Water Curtain CaveThủy Liêm Động chôn vùi sâu vào cơn mộng si才没有什么盖世英雄Cái méi yǒu shén me gài shì yīng xióngNo anh hùng in the worldVậy mới lãng quên đi vị anh hùng cái thế那天宫 穿越九霄时空Nèi tiān gōng chuān yuè jiǔ xiāo shí kōngThat heavenly palace, across the furthest skyKìa Thiên Cung đó, vượt xuyên qua chín tầng mây thiên không等谁来天摇地动Děng shéi lái tiān yáo dì dòngWaiting for someone to lớn shake up heaven và earthĐợi người đến lay chuyển cả đất trời深海里的针把风暴掏空Shēn hǎi lǐ de zhēn bǎ fēng bào tāo kōngThe needle in the deep ocean hollows out the stormĐoạt lấy Định Hải Thần Châm vùi dưới biển cả sâu thẳm一个转身山河裂开Yī gè zhuǎn shēn shān hé liè kāiWith one turn the mountains break and the waters churnMột cú luân phiên người lở sông rạn núi石缝飞出孤独的天才Shí fèng fēi chū gū dú de tiān cáiLonely genius that was born from a stoneGiữa khe núi rạn nứt phi ra một vị độc cô thánh nhân没有骄纵的心性Méi yǒu jiāo zòng de xīn xìngNo arrogant mindTâm tính nào có kiêu ngạo畏惧的表情Wèi jù de biǎo qíngNo fearful expressionHào khí ngút ngàn khiến người khiếp sợ打破虚伪的重霾Dǎpò xū wèi de zhòng máiBreaking the heavy fog of hypocrisyPhá chảy bầu không giả tạo sẽ bao trùm客官 请看我大闹天宫的戏Kè guān qǐng kàn wǒ dà nào tiān gōng de xìCustomer, please watch me cause havoc in HeavenCác vị hãy xem ta đại náo cả thiên cung你听锣鼓惊天起Nǐ tīng luó gǔ jīng tiān qǐListen that’s the sound of the battle drums awakeningNgươi có nghe thấy tiếng trống trận dồn dập vang cả đất trời金甲有圣衣Jīn jiǎ yǒu shèng yīGold armour has a holy garmentKim bào và thánh y我是齐天大圣 大圣 大圣Wǒ shì qí tiān dà shèng dà shèng dà shèngI am the Great Sage Equal to lớn Heaven, Great Sage, Great SageTa là Tề Thiên Đại Thánh , đại thánh ,đại thánh我是齐天大圣 大圣 大圣Wǒ shì qí tiān dà shèng dà shèng dà shèngI am the Great Sage Equal to lớn Heaven Great Sage, Great SageTa là Tề Thiên Đại Thánh, Đại Thánh, Đại Thánh礼貌合掌Lǐ mào hé zhǎngClasp hands politelyChấp tay hành lễ下一秒的力量叫做天下无双Xià yī miǎo de lì liàng jiào zuò tiān xià wú shuāngThe nguồn emitted in the next second is matchlessChỉ sau một giây , ngươi sẽ biết thế nào gọi là nguồn sức mạnh vô địch thiên hạ眼睛擦亮Yǎn jīng cā liàngKeep your eyes openMà mở rộng tầm mắt金箍棒不懂什么是以柔克刚Jīn gū bàng bù dǒng shén me shì yǐ róu kè gāngThe Golden Cudgel doesn’t know what is overcoming firmness with gentlenessVòng Kim Cô nào biết gì lấy nhu khắc cưng cửng cơ chứ谁不曾爱上自由Shéi bù céng ài shàng zì yóuWho has never loved freedom beforeMấy ai không từng khao khát sự tự do谁不曾独上高楼Shéi bù céng dú shàng gāo lóuWho hasn"t climb to lớn the top by themselves beforeMấy ai không từng bước chân lẻ loi lên trên mặt lầu cao谁不曾为梦放手Shéi bù céng wèi mèng fàng shǒuWho hasn"t let go lớn chase their dreams beforeMấy ai không từng từ bỏ giấc mộng say đắm谁不曾孤单行走Shéi bù céng gū dān xíng zǒuWho hasn"t walked a lonely path beforeMấy ai không từng đối chọi hành bôn tẩu勇敢大闹天宫Yǒng gǎn dà nào tiān gōngBravely defy the HeavensCó gan đại náo cả Thiên Cung就怕你宁愿流泪Jiù pà nǐ nìng yuàn liú lèiMore afraid that you’d rather shed tearsChỉ sợ người thà nguyện rơi lệ望天却不昂首向前Wàng tiān què bù áng shǒu xiàng qiánLooking at the sky instead of raising your head & striving forwardNgước lên trời cao , chứ chẳng dám nhìn về phía trước tầm mắt月光下的爱恨情仇Yuè guāng xià de ài yếu qíng chóuThe love and hate in the moonlightDưới ánh trăng , yêu thương hận đều sáng tỏ随茫茫浪涛前尘悠悠Suí máng máng xóm tāo qián bát yōu yōuSee no future in these endless wavesMọi nỗi niềm vỡ tung theo bọt sóng trào dâng紧箍寸寸痛的是心不是头Jǐn gū cùn cùn tòng de shì xīn bù shì tóuThe magic circlet isn"t causing pain khổng lồ the head but khổng lồ the heartKim cang xiết đầu ,nhưng vị trí đau nhói lại là con tim南风吹来 你为何泪流Nán fēng chuī lái nǐ wèi hé lèi liúSouth wind is blowing, why are you cryingGió nam cuồn cuộn thổi, lệ nhòa hoen ngươi cay百年Bǎi niánA hundred yearsTrăm năm vào cõi nhân sinh汹涌沉默的烟火熏出伤口Xiōng yǒng chén bát mò de yān huǒ xūn chū shāng kǒuThe rough & silent fireworks create wounds with the smokeBinh đao khói lửa cuộn trào, hằn sâu se sát vết yêu mến lòng ai解毒的只有一口泛酸的桂花酒Jiě dú de zhǐ yǒu yī kǒu fàn suān de guì huā jiǔThe only antidote is a sip of the bitter osmanthus wineNhấp một ngụm quế hoa tửu cay nồng giải khoây潦草收工Lǎo cǎo shōu gōngFinishing up the work hastilyĐắn đo vài nét nghệch ngoạc vừa xong有些苦衷没人能懂Yǒu xiē kǔzhōng méi nhón nhén néng dǒngThere are some troubles no one else will understandNỗi khổ trong lòng ta mấy ai thấu hiểu原来英雄也头痛Yuán lái yīng xióng yě tóu tòngEven heroes have headachesHóa ra đấng anh hùng cũng nhọc lòng phiền não欠白晶晶的笑容 染红的夜空Qiàn bái jīng jīng de xiào róng rǎn ngóng de yè kōngThe smile I owed Bai Jingjing dye the night sky redNụ cười tươi sáng nhuộm đỏ cả bầu trời化作心底入梦的彩虹Huà zuò xīn dǐ rù mèng de cǎi hóngTurning it lớn a rainbow in my dreamsHóa tạo phải áng cầu vồng dệt lên mối tơ lòng nhập mộng悟空Wu KongNgộ Không前途伟大却不做野心家Qián tú wěi dà què bù zuò yě xīn jiāThe future is promising but he is not a greedy personTiền đồ xán lạn nhưng mà lại ko có dã trung ương gây dựng几句谎话Jǐ jù huǎng huàA few liesVài lời hoang đường算谁的天下Suàn shéi de tiān xiàWho owns the worldÔm mộng bá chủ thiên hạ去他的真假Qù tā de zhēn jiǎBe damned with all the real or fakeĐâu đâu cũng thật giả khôn lường我睡醒走天涯Wǒ shuì xǐng zǒu tiān yáOnce I’m awake I"ll wander till the end of the earthTa chợt mộng tỉnh bôn ba khắp chốn我是齐天大圣 大圣 大圣Wǒ shì qí tiān dà shèng dà shèng dà shèngI am the Great Sage Equal to lớn Heaven, Great Sage, Great SageTa là Tề Thiên đại thánh , đại thánh.....我是齐天大圣 大圣 大圣Wǒ shì qí tiān dà shèng dà shèng dà shèngI am the Great Sage Equal to lớn Heaven, Great Sage, Great Sage礼貌合掌Lǐ mào hé zhǎngClasp hands politely下一秒的力量叫做天下无双Xià yī miǎo de lì liàng jiào zuò tiān xià wú shuāngThe nguồn emitted in the next second is matchless眼睛擦亮Yǎn jīng cā liàngKeep your eyes open金箍棒不懂什么是以柔克刚Jīn gū bàng bù dǒng shén me shì yǐ róu kè gāngThe Golden Cudgel doesn’t know what is overcoming firmness with gentleness谁不曾爱上自由Shéi bù céng ài shàng zì yóuWho has never loved freedom before谁不曾独上高楼Shéi bù céng dú shàng gāo lóuWho hasn"t climb to the đứng top by themselves before谁不曾为梦放手Shéi bù céng wèi mèng fàng shǒuWho hasn"t let go lớn chase their dreams before谁不曾孤单行走Shéi bù céng gū dān xíng zǒuWho hasn"t walked a lonely path before勇敢大闹天宫Yǒng gǎn dà nào tiān gōngBravely defy the Heavens就怕你宁愿流泪Jiù pà nǐ nìng yuàn liú lèiMore afraid that you’d rather shed tears望天却不昂首向前Wàng tiān què bù áng shǒu xiàng qiánLooking at the sky instead of raising your head và striving forward跟我一起放纵 HeyGēn wǒ yī qǐ fàng zòng HeyIndulge with me, Hey放纵 heyFàng zòng heyIndulge heyPhóng khoáng放纵 heyFàng zòng heyIndulge heyPhóng khoáng跟我一起放纵 heyGēn wǒ yī qǐ fàng zòng heyIndulge with me, HeySống buông lơi cùng ta放纵 heyFàng zòng heyIndulge heyPhóng khoáng放纵 heyFàng zòng heyIndulge heyPhóng khoáng跟我一起放纵 heyGēn wǒ yī qǐ fàng zòng heyIndulge with me, HeySống buông lơi cùng ta放纵 heyFàng zòng heyIndulge hey放纵 heyFàng zòng heyIndulge hey跟我一起放纵 heyGēn wǒ yī qǐ fàng zòng heyIndulge with me, Hey放纵 heyFàng zòng heyIndulge hey放纵 heyFàng zòng heyIndulge hey月光下的爱恨情仇Yuè guāng xià de ài hèn qíng chóuThe love and hate in the moonlight随茫茫浪涛前尘悠悠Suí máng máng thôn tāo qián chén yōu yōuSee no future in these endless waves紧箍寸寸痛的是心不是头Jǐn gū cùn cùn tòng de shì xīn bù shì tóuThe magic circlet isn"t causing pain to the head but to the heart南风吹来 你为何泪流Nán fēng chuī lái nǐ wèi hé lèi liúSouth wind is blowing, why are you crying百年Bǎi niánA hundred years汹涌沉默的烟火熏出伤口Xiōng yǒng chén mò de yān huǒ xūn chū shāng kǒuThe rough và silent fireworks create wounds with the smoke解毒的只有一口泛酸的桂花酒Jiě dú de zhǐ yǒu yī kǒu fàn suān de guì huā jiǔThe only antidote is a sip of the bitter osmanthus wine潦草收工Lǎo cǎo shōu gōngFinishing up the work hastily有些苦衷没人能懂Yǒu xiē kǔ zhōng méi rén néng dǒngThere are some troubles no one else will understand原来英雄也头痛Yuán lái yīng xióng yě tóu tòngEven heroes have headaches欠白晶晶的笑容 染红的夜空Qiàn bái jīng jīng de xiào róng rǎn ngóng de yè kōngThe smile I owed Bai Jingjing dye the night sky red化作心底入梦的彩虹Huà zuò xīn dǐ rù mèng de cǎi hóngTurning it to a rainbow in my dreams悟空Wu KongNgộ Không前途伟大却不做野心家Qián tú wěi dà què bù zuò yě xīn jiāThe future is promising but he is not a greedy person几句谎话Jǐ jù huǎng huàA few lies算谁的天下Suàn shéi de tiān xiàWho owns the world去他的真假Qù tā de zhēn jiǎBe damned with all the real or fake我睡醒走天涯Wǒ shuì xǐng zǒu tiān yáOnce I’m awake I"ll wander till the over of the earth填词:十禾 Đặt lời: Thập Hòa谱曲:华晨宇,许镜清 Phổ nhạc: Hoa Thần Vũ, Hứa Cảnh Thanh越语:海角天涯 Dịch bởi: Chân Trời Góc BểNhạc Hoa Lời Việt: Truyền Nhân quan tiền Nhị Ca - Lâm Chấn KhangHạo phái nam tôi mang mẫu máu quan Nhị CaSống là cần chất, chất anh emSống đừng bao giờ cư xử với tôi bằng đao bởi sắtMà hãy cư xử bằng chất sinh sống nghĩa tìnhNhiều bạn bảo Hạo nam tôiKhó gần nhưng các bạn ơi bản chất bạn chưa chạm đến tim tôiNếu đã chạm được thìChắc các bạn sẽ yêu và hoàn toàn có thể phảiGây nghiện với hóa học sống của tôi đấyTôi sống chẳng nịnh nọt hơn thuaKhông lúc nào xuyên tạcChỉ ao ước đời sẽ mãi bình yênChính nghĩa vào ta bạn tin tôi tin tấn công gục mọi tên hung tànXin giã từ bè đảng yêu maChính nghĩa thiết yếu ở trong ta..

Bạn đang xem: Tề thiên đại thánh hoa thần vũ

Trong ta.. Trong ta.. HàChính nghĩa chủ yếu ở vào ta.. Vào ta.. Trong ta..

Xem thêm: Please Wait - Đàn Ông Ngoại Tình

HàNhìn về ơi xa xa phía sau phía sau ngơi nghỉ sau phần nhiều ngọn núiÁnh hào quang kia gồm phải quan tiền Nhị CaHãy như quan liêu Nhị Ca sinh sống đúng chất không thể điêu ngoaHạo phái nam xin quan tiền Nhị Ca hãy bệnh giám con là Hạo NamĐời Hạo nam giới chẳng với thân xácChữ chung tình giữ trong tâmMột mai gồm trở về khu vực cát vết mờ do bụi nguyện xin chung mồ anh emDẫu ko cùng thân phụ cùng mẹ sinh ra nhưng họ chảy thông thường dòng huyết nóngHỡi những bạn bè mang dòng máu quan tiền Nhị Ca bên nhau siết chặt tay lạiGiành lại chân lý và lẽ phảiCùng nhau giúp người cứu ngườiDẫu là bao những thằng ghét ghen tuông vẫn ko lùi bướcTiêu khử những bầy yêu tinhChẳng cần là người hùng trong sách sửTôi chỉ là người canh duy trì lương tâmLương trung tâm cong đã có tôi bẻ thẳngKhông khi nào e ngại tác hại diệt hại mang đến nhân gianQuan rò rỉ Nhị Ca con xin bạn chứng giám mang lại Hạo nam conMãi một lòng công đức sinh sống thẳng lương tâm không lừa thầy bội nghịch bạnChính nghĩa thiết yếu ở vào ta.. Vào ta.. Vào ta.. ( hà )Chính nghĩa chính ở trong ta.. Trong ta.. Trong ta.. ( hà )Nhìn về ơi xa xa ẩn dưới phía sau sinh hoạt sau đa số ngọn núiÁnh hào quang quẻ kia bao gồm phải quan Nhị CaHãy như quan lại Nhị Ca – sinh sống đúng chất không còn điêu ngoaHạo phái nam xin quan Nhị Ca hãy bệnh giám con là Hạo NamĐời Hạo phái mạnh chẳng mang thân xácChữ chung tình giữ vào tâmMột mai gồm trở về nơi cát bụi nguyện xin bình thường mồ anh emNào đồng đội cùng xung phong ( hự ) … xung phong ( hự )… xung phong ( hự )Nào đồng đội cùng xung phong ( hự ) … xung phong ( hự )… xung phong ( hự )Nào đồng đội cùng xung phong ( hự ) … xung phong ( hự )… xung phong ( hự )Nào đồng đội cùng xung phong ( hự ) … xung phong ( hự )… xung phong.Dẫu không cùng phụ thân cùng bà mẹ sinh ra nhưng bọn họ chảy phổ biến dòng ngày tiết nóngHỡi những bạn bè mang dòng máu quan lại Nhị Ca cùng nhau siết chặt tay lạiGiành lại chân lý và lẽ phảiCùng nhau giúp bạn cứu ngườiDẫu là bao các thằng ghét tị vẫn không lùi bướcTiêu diệt những bọn yêu tinhChẳng yêu cầu là người hùng trong sách sửTôi chỉ là tín đồ canh duy trì lương tâmLương trung khu cong đã bao gồm tôi bẻ thẳngKhông lúc nào e ngại mối đe dọa diệt hại mang đến nhân gianQuan thất thoát Nhị Ca con xin người chứng giám mang lại Hạo nam conMãi một lòng công đức sống thẳng lương trung tâm không lừa thầy bội phản bạn