Miếng Dán Cao Su Chống Trượt

Feet dán được áp dụng để ốp lại chân bàn phím, case thiết bị tính, đồ dùng nội thất, vừa phòng trượt công dụng vừa bảo đảm sàn nhà của bạn.

Kích thước:

150mm x 97mm x 3mm (1 miếng)45mm x 45mm x 3mm (combo 6 miếng)22mm x 22mm x 3mm (combo 24 miếng)


Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":30000,"display_regular_price":30000,"image":"title":"feet-dan-cao-su-chong-truot-3.jpg","caption":"","url":"https://rongmotorbike.com/wp-content/uploads/2020/04/feet-dan-cao-su-chong-truot-3.jpg","alt":"","src":"https://rongmotorbike.com/wp-content/uploads/2020/04/feet-dan-cao-su-chong-truot-3-600x600.jpg","srcset":"https://rongmotorbike.com/wp-content/uploads/2020/04/feet-dan-cao-su-chong-truot-3-600x600.jpg 600w, https://rongmotorbike.com/wp-content/uploads/2020/04/feet-dan-cao-su-chong-truot-3-100x100.jpg 100w, https://rongmotorbike.com/wp-content/uploads/2020/04/feet-dan-cao-su-chong-truot-3-1000x1000.jpg 1000w, https://rongmotorbike.com/wp-content/uploads/2020/04/feet-dan-cao-su-chong-truot-3-150x150.jpg 150w, https://rongmotorbike.com/wp-content/uploads/2020/04/feet-dan-cao-su-chong-truot-3-768x768.jpg 768w, https://rongmotorbike.com/wp-content/uploads/2020/04/feet-dan-cao-su-chong-truot-3-300x300.jpg 300w, https://rongmotorbike.com/wp-content/uploads/2020/04/feet-dan-cao-su-chong-truot-3-1024x1024.jpg 1024w, https://rongmotorbike.com/wp-content/uploads/2020/04/feet-dan-cao-su-chong-truot-3.jpg 1500w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://rongmotorbike.com/wp-content/uploads/2020/04/feet-dan-cao-su-chong-truot-3.jpg","full_src_w":1500,"full_src_h":1500,"gallery_thumbnail_src":"https://rongmotorbike.com/wp-content/uploads/2020/04/feet-dan-cao-su-chong-truot-3-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://rongmotorbike.com/wp-content/uploads/2020/04/feet-dan-cao-su-chong-truot-3-600x600.jpg","thumb_src_w":600,"thumb_src_h":600,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1457,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"FEET-22-x-22-24-mieng","variation_description":"","variation_id":1436,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"45-x-45-6-mieng","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":30000,"display_regular_price":30000,"image":"title":"feet-dan-cao-su-chong-truot-2.jpg","caption":"","url":"https://rongmotorbike.com/wp-content/uploads/2020/04/feet-dan-cao-su-chong-truot-2.jpg","alt":"","src":"https://rongmotorbike.com/wp-content/uploads/2020/04/feet-dan-cao-su-chong-truot-2-600x600.jpg","srcset":"https://rongmotorbike.com/wp-content/uploads/2020/04/feet-dan-cao-su-chong-truot-2-600x600.jpg 600w, https://rongmotorbike.com/wp-content/uploads/2020/04/feet-dan-cao-su-chong-truot-2-100x100.jpg 100w, https://rongmotorbike.com/wp-content/uploads/2020/04/feet-dan-cao-su-chong-truot-2-1000x1000.jpg 1000w, https://rongmotorbike.com/wp-content/uploads/2020/04/feet-dan-cao-su-chong-truot-2-150x150.jpg 150w, https://rongmotorbike.com/wp-content/uploads/2020/04/feet-dan-cao-su-chong-truot-2-768x768.jpg 768w, https://rongmotorbike.com/wp-content/uploads/2020/04/feet-dan-cao-su-chong-truot-2-300x300.jpg 300w, https://rongmotorbike.com/wp-content/uploads/2020/04/feet-dan-cao-su-chong-truot-2-1024x1024.jpg 1024w, https://rongmotorbike.com/wp-content/uploads/2020/04/feet-dan-cao-su-chong-truot-2.jpg 1500w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://rongmotorbike.com/wp-content/uploads/2020/04/feet-dan-cao-su-chong-truot-2.jpg","full_src_w":1500,"full_src_h":1500,"gallery_thumbnail_src":"https://rongmotorbike.com/wp-content/uploads/2020/04/feet-dan-cao-su-chong-truot-2-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://rongmotorbike.com/wp-content/uploads/2020/04/feet-dan-cao-su-chong-truot-2-600x600.jpg","thumb_src_w":600,"thumb_src_h":600,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1458,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"FEET-45-x-45-6-mieng","variation_description":"","variation_id":1437,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"150-x-97-1-mieng","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":30000,"display_regular_price":30000,"image":"title":"feet-dan-cao-su-chong-truot-4.jpg","caption":"","url":"https://rongmotorbike.com/wp-content/uploads/2020/04/feet-dan-cao-su-chong-truot-4.jpg","alt":"","src":"https://rongmotorbike.com/wp-content/uploads/2020/04/feet-dan-cao-su-chong-truot-4-600x600.jpg","srcset":"https://rongmotorbike.com/wp-content/uploads/2020/04/feet-dan-cao-su-chong-truot-4-600x600.jpg 600w, https://rongmotorbike.com/wp-content/uploads/2020/04/feet-dan-cao-su-chong-truot-4-100x100.jpg 100w, https://rongmotorbike.com/wp-content/uploads/2020/04/feet-dan-cao-su-chong-truot-4-1000x1000.jpg 1000w, https://rongmotorbike.com/wp-content/uploads/2020/04/feet-dan-cao-su-chong-truot-4-150x150.jpg 150w, https://rongmotorbike.com/wp-content/uploads/2020/04/feet-dan-cao-su-chong-truot-4-768x768.jpg 768w, https://rongmotorbike.com/wp-content/uploads/2020/04/feet-dan-cao-su-chong-truot-4-300x300.jpg 300w, https://rongmotorbike.com/wp-content/uploads/2020/04/feet-dan-cao-su-chong-truot-4-1024x1024.jpg 1024w, https://rongmotorbike.com/wp-content/uploads/2020/04/feet-dan-cao-su-chong-truot-4.jpg 1500w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://rongmotorbike.com/wp-content/uploads/2020/04/feet-dan-cao-su-chong-truot-4.jpg","full_src_w":1500,"full_src_h":1500,"gallery_thumbnail_src":"https://rongmotorbike.com/wp-content/uploads/2020/04/feet-dan-cao-su-chong-truot-4-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://rongmotorbike.com/wp-content/uploads/2020/04/feet-dan-cao-su-chong-truot-4-600x600.jpg","thumb_src_w":600,"thumb_src_h":600,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1456,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"FEET-150-x-97-1-mieng","variation_description":"","variation_id":1438,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
Kích Thước: No selection