Mạch Chỉnh Lưu Cầu 4 Diode

... dây quấn:-Số vòng dây mỗi pha:+ Sơ cấp: 46 210.1,1.5,19.50 .44 ,4 220 44 ,4 411===−mBQfUn vòng + Thứ cấp:27810.1,1.5,19.50 .44 ,4 1,132 44 ,4 422===−mBQfUn vòngGVHD Đoàn Quang ... 3.8−++=ωπeeahrnX83332210.3 14. 10.323 74, 61,7.10.2 47 , 545 5 ,41 .10.80 46 2. 14, 3.8−−−−+++=X73332210.3 14. 10.6,36.10.8010.01 ,48 .46 2. 14, 3.8−−−−=X = 3,7 Ω ... kính phía dây quấn sơ cấp:mmJISd 8,075,2. 14, 3 41 ,1 .4 . 44 1111====ππĐường kính phía dây quấn thứ cấp:mmJISd 04, 175,2. 14, 335,2 .4 . 44 2222====ππ Chọn dây: Dựa vào bảng II.3_(tr...

Bạn đang xem: Mạch chỉnh lưu cầu 4 diode


*

*

... thứ cấp: Dn2 = Dt2 + 2 . Bd2 = 14, 4 24 + 2 . 1,17 = 16,7 64 (cm) 37. Đường kính trung bình của cuộn thứ cấp: Dtb2 = 222 ntDD = 2 42 4, 147 64, 16 = 15,6 (cm) 38. Chiều dài dây ... nnDD  = 27 64, 1 642 4,12 = 14, 6 (cm) Suy ra r12 = 212D = 26, 14 = 7,3 (cm) 40 . Chọn khoảng cách giữa 2 cuộn thứ cấp: a22 = 2 (cm) ♦ Tính kích thước mạch từ: 41 . Đường kính ... 6 11 15 8 16 13 6 11 155 1 9 10 12 14 5 1 9 10 12 14 5 1 9 10 12 14 5 1 9 10 12 14 5 1 9 10 12 14 5 1 9 10 12 14 DzLT5T3T&apos ;4 T'6T'2T4T6T2T'1T'3T'5Uâk2Uâk1+15V+15VSÅ...
*

*

*

Đề tài " Thiết kế chỉnh lưu cầu 3 pha điều kiển tốc độ động cơ điện một chiều kích từ độc lập " Chương 4 ppt


... suất hiện một suất điện động EK : ' 4, 44. W. . .K TE f B Q= gần đúng ta có thể viết:28,33KE U V= ∆ =. , 4 28,3362,5 4, 44. . . 4, 44. 0,8 .4, 25.10 .6.50TUW vongB Q f−∆= = =. ... Điện áp ngược cực đại của điôt : UN = 100 V ; 4. 6.BẢO VỆ MẠCH ĐỘNG LỰC. 4.

Xem thêm: Linh Cữu / 灵柩 - Chúng Tôi Lính Cứu Hỏa

6.1. Sơ đồ mạch động lực có các thiết bị bảo vệ. Hình 4- 18 Mạch lực có các thiết bị bảo vệ 4. 6.2 Bảo vệ quá nhiệt cho ... 0,31 . 249 4 48,3. 0,7.30cd cdldd dc mmk hπ π+ += = =.Chọn c= 12mm.- Chiều dài mạch từ: 2 3 2.12 3.12 60L c a mm= + = + =.- Chiều cao mạch từ: 2 30 2.12 54H h a mm= + = + = 4. 5.10....