Đề thi olympic hóa học quốc tế

... Văn Thụ-Hòa Bình bài (OLYMPIC HÓA HỌC QUỐC TẾ 1998) Việc sử dụng đồng vị phóng xạ y học hạt nhân tăng lên gấp hai Các kỹ thuật chiếu xạ bao hàm việc phun phá nơi có phân loại tế bào để hủy hoại ... Mol % 67Ga; 10,25mg Ga tổng cộng) Sự tổng vừa lòng gali xitrat định lượng; tổng hợp, dược hóa học phóng xạ hòa tan 100mL nước Tám sau 67Ga pha trộn lần đầu, 1mL hỗn hợp tiêm vào tĩnh mạch bệnh nhân ... Hệ số pha loãng = 9,72.105/105,6 = 9201 Thể tích máu người bệnh 9,20L bài (OLYMPIC HÓA HỌC QUỐC TẾ 1999) a) Chuỗi phân tan thi n nhiên 238U92 → 206Pb82 bao gồm số phân chảy anpha beta loạt cách i)...

Bạn đang xem: Đề thi olympic hóa học quốc tế


*

... Water after reduction: 0.90 g H2O, i.e 0 .05 mol 0 .05 mol = n(Fe) + n(Fe2O3) (3) By solving equations (1), (2), & (3): n(FeO) = 0.02 mol n(Fe2O3) = 0 .01 mol d) Consumption of acid: sắt + HCl → ... His interest The International Chemistry Olympiad fulfils all preconditions to play this role excellently This review of the competition problems from the first twenty International Chemistry ... Conditions? SOLUTION The unknown gaseous hydrocarbon has the general formula: CxHy 0 .010 dm 0 .010 n(C x H y ) = = mol −1 22.4 22.4 dm mol Balance of oxygen: - Before the reaction: 70 cm...
*

... C1 α c2 (10 α1 )2 c2 = − α2 − 10 α1 (1) (2) From equations (1) & (2): c1 100 (1 − α1 ) = = 117.6 c2 − 10 α1 b) Ka = 2 (1.0715 × 10 −4 )2 = = 1.78 × 10 4 + −2 0.655 − 1.0715 × 10 c − 10 -5 Ka = 4.4 × 10 -7 HCO- + H2O 2CO3 + H3O+ Ka = 4.7 × 10 -11 HSO2- + H2O SO2- + H3O+ Ka = 1.7 × 10 -2 HPO2- + H2O PO3- + H3O+ Ka = 4.4 × 10 -13 Relative atomic masses: ... = TH INTERNATIONAL CHEMISTRY OLYMPIAD, 1975 K a (1 − 10 α1 ) = 5.56 × 10 −3 mol dm-3 (10 α1 )2 c1 6.55 × 10 1 mol dm-3 = = 117.8 c2 5.56 × 10 −3 mol dm-3 THE COMPETITION PROBLEMS FROM THE INTERNATIONAL...
*

... Anthracene MERCAPTANS – THIOPHENOLS n-Amylmercaptan - 126 p-Thiocresol Thiophenol - 169 p-Bromothiophenol 74 - p-Cresol 36 200 o-Nitrophenol 45 - α-Naphthol 94 - Resorcinol 110 - Pyrocatechol 105 ... M(Bi) = = 0.3 215 g 304 g mol−1 Percentage of bismuth (metal D) in the alloy: w (Bi) = 0.3 215 g = 0.2500 = 25.00 % 1.2860 g Composition of the alloy: % Cd = 40, % Sn = 20, % Pb = 15, % Bi = 25 ... In the alloy: -1 -1 M(Sn) = 118 .7 g mol ; M(SnO2) = 150 .7 g mol m(Sn) M (Sn) = ; m(SnO ) M (SnO ) m(Sn) = 118 .7 g mol−1 × 0.3265 g = 0.2571 g 150 .7 g mol−1 Mass percentage of tin (metal A) in the...
*

... The experimental condition is as follows: 15 CxHy + 120 O2 → 15x CO2 + (15/2)y H2O + <( 120 – 15x – (15/4)y> O2 For the residual oxygen: (1) 120 /b – 15x – (15/4)y = 67.5 and for the total balance ... 0. 020 mol dm-3 ⇒ 40 = 3K1 2+ 3− = 0 .205 mol dm-3 40 = 1.025 × 10 mol dm -5 3< CaP3O10 > + = 5.135 ×10 mol dm 5- -3 -3 -3 ≡ 37.6 g Na3P3O10 in 20 ... Layer l of the solution with 1.0 cm thickness absorbs 60 percent of -1 the incident luminous intensity Io 3.1 What is the equation relating the extinction khổng lồ the thickness of the absorbing layer?...
*

... Slovakia 545 THE 26 9.65 centimet added: TH INTERNATIONAL CHEMISTRY OLYMPIAD, 1994 = = 0.01699 pH = 1.77 19 .30 centimet added: = 5.710−10 × 50.00.0 × 101019 × 30. 0 × 1050 50 + 19 .30 pH = 5 .30 28.95 centimet ... , "reaction goes to lớn completion" HL + HCO3 ii) Before: 0.0 030 0.024 After : K a1 0.021 0.0 030 0.0 030 0.021 Buffer: pH ≈ pKa1 + log 0.0 030 = 6.35 + 0.85 = 7.20 (Control: 1.4 A: KHL = = ... 6.022×10 = 1 .26 10 23 24 24 D = N ln2 / T1/2 = 1 .26 10 × ln2 / (4.5×10 (y) × 3.16×10 (s/y)) = 6.1.10 Bq 8.4 i) λ = ln / 2.7(d) = 0 .26 d-1 D = D0 e- λ t = 1.0×10 × e ii) 97 Number of – (0 .26 × 6.0)...
... Alcohol) 3400-3600 C-H (alkene) 3020 -310 0 O-H (H-bonded alcohol) 3300 -350 0 C=C 1650-1670 O-H (acid) 2500 -310 0 C-H (alkyne) 3300 C-O 1030-1150 C≡C 2100-2260 NH, NH2 3310 -355 0 C-H (aromatics) 3030 C-N ... Constant: R = 8 .314 J mol K –1 –1 = 0.0 8314 L bar mol K –1 °C = 273.15 K 2.1 Calculate ∆H (in kJ) for transformation of 1.00 kg of CaSO4 · H2O(s) to lớn hemihydrate CaSO4 ½ H 2O(s) Is this reaction ... 719 THE 31 232 Q = c – (the mass of 4e are included in daughters) = <232.03805 u – 207.97664 u – × 4.00260 u> × 931.

Xem thêm: Tiểu Sử Anh Kim Đồng Tên Thật Là Gì, Tiểu Sử Anh Kim Đồng

5 MeV...
... Formula: 100 % –(mass % Ca + mass % Cl) = mass % X 100 % –(52 .36 % + 46.32 %) = 1.32 % X mol % of Ca = 52 .36 mass % / M(Ca) -1 = 52 .36 mass % / 40. 08 g mol = 1.31 mol % mol % of Cl = 46.32 mass % / M ... = 38.7 kilogam day b) Mass of ATP in the human body: Average lifetime: day = 1 440 min = 1 440 –1 day -1 –1 38.7 kg day / (1 440 day ) · = 26.9 g Mass of ATP in the body: mbody = 26.9 g c) What happens ... –2884.6 kJ mol-1 1.2 a) Amount of methane & ethane in m3 natural gas: m = 〉 × V = 0. 740 g dm-3 × 1000 dm3 = 740 g Mav = ∑ x (i )M (i ) i = (0.0024 × 44.01 g mol ) + (0.0134 × 28.02 g mol ) -1 -1...
... Problems 1 341 Theoretical problems 1355 42nd IChO 43rd IChO 44th IChO th 45 IChO Practical problems Quantities và their units used in this publication 1402 1424 Preface This publication ... Olympiads st th This đánh giá of the competition problems from the 41 45 IChO should serve lớn both competitors and their teachers as a source of further ideas in their preparation for this difficult ... Contents Preface 41 st IChO Theoretical problems 1 141 Practical problems 1174 Theoretical problems 1191 Practical problems 1228 Theoretical problems 1 245 Practical problems...
... Sơ cấp? do sao? mang đến 12 gam NO 14 gam Cl2 vào bình dung tích lít Tính tốc độ đầu V1 ứng với thời hạn t1, biết số vận tốc 2.10−3 M−1.s−1 tại 1247 OC, phản ứng lượng hóa học cho trên, vận tốc đầu V 1,6...
... Môi trường bao nhiêu? c Lập tế bào điện hoá làm việc sở bội nghịch ứng Hãy viết nửa bội phản ứng anôt catôt Đó tế bào ganvani tuyệt tế bào điện phân? d Tính sức năng lượng điện động cực lớn tế bào điện hoá mật độ ion ... Tính sức điện động cực lớn tế bào năng lượng điện hoá nồng độ ion hai dung dịch Pb2+ 0,2 M Cl- 0,4 M • Thí sinh không thực hiện tài liệu • Giám thị không phân tích và lý giải thêm 3/3 trang ...
... 1,31 : 1,42 TRNG thpt CHUYấN THNG LONG THI TH Kè THI CHN HSG QUC GIA LP 12 trung học phổ thông NM HC 2008 2009 MễN THI: HểA HC Thi gian lm bi: 180 phỳt (khụng k thi gian phỏt ) PHN HểA HC Vễ C I CNG: (12.0 ... Tagalụz S GIO DC và O to lớn H NI CHNH THC Kè THI CHN HC SINH GII THNH PH LP 12 Nm hc 2011-2012 mụn thi: Hoỏ hc Ngy thi: 18 10 2011 Thi gian lm bi: 180 phỳt ( thi gm trang) Cõu I (2,5 im) 1/ n cht ... TRNG thpt CHUYấN THNG LONG Kè THI HC SINH GII QUC GIA LP 12 thpt LP 12 HểA NM HC 2008 2009 KIM TRA S MễN THI: HểA HC HểA HC I CNG Thi gian lm bi: 180 phỳt (Khụng k thi gian phỏt ) Cõu 1: (2.0...
trường đoản cú khóa: đề thi olympic hóa học nước ngoài tiếng việtđề thi olympic hóa học quốc tếđề thi olympic hóa học nước ngoài 2014đề thi olympic hóa học nước ngoài 2013đề thi olympic chất hóa học quốc giađề thi olympic toán học quốc tếcác đề thi olympic toán học tập quốc tếđề thi olympic sinh học thế giới 2010đề thi olympic sinh học quốc tế 2011đề thi olympic sinh học thế giới 2012đề thi olympic sinh học quốc tếđề thi olympic sinh học nước ngoài 2013đề thi olympic tin học quốc tế 2012đề thi olympic tin học nước ngoài 2011đề thi olympic tin học quốc tếchuyên đề năng lượng điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vãn sự có mặt lớp bảo đảm và năng lực chống bào mòn của thép bền tiết trời trong điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiBiện pháp làm chủ hoạt hễ dạy hát xoan vào trường trung học cửa hàng huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 13: thực hành phát hiện diệp lục với carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài bác 13: thực hành phát hiện diệp lục cùng carôtenôitGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 13: thực hành thực tế phát hiện tại diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học tập 11 bài 13: thực hành phát hiện tại diệp lục với carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển tài năng học tập hợp tác ký kết tại những trường phổ thông dân tộc bán trú huyện bố chẽ, tỉnh giấc quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm chiếm theo luật pháp Tố tụng hình sự nước ta từ thực tiễn thành phố hồ chí minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền bỉ trên cơ sở bảo đảm môi trường tự nhiên vịnh hạ longTăng trưởng tín dụng thanh toán hộ sản xuất nntt tại bank Nông nghiệp và cải cách và phát triển nông thôn nước ta chi nhánh thức giấc Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài xích 15: hấp thụ ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài xích 14: thực hành phát hiện hô hấp làm việc thực vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài bác 14: thực hành phát hiện nay hô hấp sống thực vậtChiến lược sale tại ngân hàng Agribank chi nhánh thành phố sài thành từ 2013-2015QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ vấn đề liệu bắt đầu đăng cầm tắt văn bản trong lòng mẹ hành động với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong gia đình trong dịp nghỉ lễ hội tết điểm sáng chung với vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài bác văn trường đoản cú sự lớp 10 giải bài bác tập đồ dùng lý 8 chuyện cũ trong lấp chúa trịnh giải bài bác tập trang bị lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ đề nghị giuộc soạn bài cô bé xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bến bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp sau ôn tập văn học trung đại vn lớp 11 bài tập phần trăm thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem đần van lop 8