Đề Minh Họa Lịch Sử 2019

Đã gồm đề rongmotorbike.com minh họa THPT đất nước môn Sử (bài rongmotorbike.com kỹ thuật xã hội) năm 2019 bao gồm thức của cục GD&ĐT và hướng dẫn giải được update phía dưới.

Đề rongmotorbike.com minh họa THPT quốc gia môn Sử (KHXH) 2019

*

*

*

*

TẢI tệp tin ĐỀ rongmotorbike.com TẠI ĐÂY

 

HƯỚNG DẪN GIẢI đưa ra TIẾT ĐỀ rongmotorbike.com MINH HỌA thpt QUỐC GIA NĂM 2019

MÔN: LỊCH SỬ

THỰC HIỆN:BAN CHUYÊN MÔN rongmotorbike.com.COM


1.D

11.B

21.A

31.A

2.B

12.A

22.C

32.C

3.B

13.D

23.C

33.D

4.C

14.C

24.B

34.B

5.D

15.C

25.B

35.C

6.A

16.B

26.A

36.A

7.A

17.A

27.D

37.D

8.C

18.A

28.C

38.A

9.A

19.C

29.D

39.B

10.C

20.D

30.B

40.A


*

*

Theo TTHN