BỘ GD CÔNG BỐ ĐÁP ÁN ĐỀ THI THPTQG 2019

Đáp án chính thức tất cả các môn trắc nghiệm của Bộ giáo dục và đào tạo đã được công bố. Coi và cài đặt ngay đáp án tất cả các môn rongmotorbike.com THPTQG 2019: Toán, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD tất cả các mã đề bên dưới đây.

Đáp án đề rongmotorbike.com THPTQG 2019 - toàn bộ các môn

Tải Đáp án tệp tin pdf những môn:

Môn Toán - Môn Lý - Môn Hóa - Môn Sinh - Môn Sử - Môn Địa - Môn GDCD

Tiếng Anh - tiếng Nhật - giờ đồng hồ Đức - giờ đồng hồ Nga - giờ đồng hồ Trung - tiếng Pháp

Đáp án Môn Toán:

*

Đáp án Môn Anh:

*

Đáp án Môn Lý:

*

Đáp án môn Hóa:

*

Đáp án môn Sinh:

*

Đáp án môn Sử: 

*

Đáp án môn Địa

*

Đáp án môn GDCD

*

Đáp án giờ Nhật

*

Đáp án tiếng Trung

*

Đáp án giờ Pháp

*

Đáp án giờ Nga

*

Đáp án tiếng Đức

*

Đáp án đề rongmotorbike.com THPT tổ quốc môn Toán của cục GD toàn bộ các mã đề: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 

Đáp án đề rongmotorbike.com THPT quốc gia môn Lý, Hóa, Sinh của cục GD&ĐT tất cả các mã đề: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224.

Đáp án đề rongmotorbike.com THPT non sông môn tiếng Anh của bộ GD&ĐT toàn bộ các mã đề: 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424.

Đáp án đề rongmotorbike.com THPT giang sơn môn Sử, Địa, GDCD của cục Giáo dục toàn bộ các mã đề: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324.