Cửa hàng bán hoa hồng giấy

*

*

Tặng ẻm một bó hoa với tin nhắn “ Cảm lạnh tất cả khi là vì gió , Cảm nắng chắc chắn rằng là vị EM