Copy Theo Đường Dẫn Trong Cad

Lệnh Array vào AutoCAD – Lệnh sinh sản mảng trong AutoCAD

1. Biện pháp gọi lệnh Array trong AutoCAD

những cách call lệnh array trong AutoCad:Cách 1: từ keyboard nhập lệnh ARRAY hoặc (AR)Cách 2: vào menu Modify trên thanh công cụ, chọn ARRAY -Ý nghĩa:Lệnh ARRAY trong AutoCad dùng để xào nấu các đối tượng được lựa chọn thành mảng hình chữ nhật (Rectangular Array) hoặc mảng hình tròn (Polar Array) hoặc tạo ra các đối tượng người tiêu dùng mới đi theo băng thông cho trước (path array).Đối tượng sau khi tạo mảng sẽ là một khối thống nhất. Không giống với lệnh –Array các đối tượng sau khi tạo mảng đang là các đối tượng người dùng riêng biệt à giúp vấn đề hiệu chỉnh tường đối tượng người dùng được dễ dãi hơn.

Bạn đang xem: Copy theo đường dẫn trong cad

*
-Chú ý: Thực hiện nay lệnh Array khi màn hình làm việc ở tâm trạng thanh công cụ dạng Ribbon.
*

2. Các lựa chọn của lệnh Array trong AutoCad

2.1 – Tạo mảng hình chữ nhật (Rectangular Array)

Cách gọi lệnh
*

Ý nghĩa: Lựa chọn RECTANGULAR ARRAY dùng để xào luộc các đối tượng người sử dụng được lựa chọn thành mảng hình chữ nhật theo hàng (Rows) và theo cột (Columns) (Hình 4).
*
Sơ đồ thực hiện: 
*
Gọi lệnh bằng phương pháp kích lựa chọn chọn tạo mảng hình chữ nhật (Rectangular Array) bên trên thanh giải pháp Modify. ( Hình 5 )
*
*
Chú ý:  sau thời điểm tạo ra mảng hình chữ nhật nếu như muốn hiệu chỉnh lại số dòng, khoảng cách các dòng, số cột và khoảng cách giữa các cột thì kích chọn vào mảng vừa được tạo ra, khi đó màn hình thao tác làm việc sẽ chuyển sang như hình (Hình 6) sau:
*
Thực hiện tại lệnh Array khi màn hình thao tác ở tâm lý thanh pháp luật dạng AutoCAD Classic như hình (Hình 7).Nếu mong hiệu chỉnh đối tượng người dùng khi màn hình thao tác ở tâm trạng thanh giải pháp dạng AutoCAD Classic thì kích đôi vào đối tượng người sử dụng sau khi chế tạo ra mảng.Xuất hiện tại bảng thông tin Rectangular Aray, bên trên bảng thông tin đó hoàn toàn có thể hiệu chỉnh số cột (Columns), khoảng cách cột (Column Spacing), số dòng (Rows) và khoảng cách các dòng (Row Spacing).
*
Ví dụ:  Định dạng khung giấy A4, tạo ra ngoài đường tròn có chào bán kính R = 10. Tạo ra mảng chữ nhật Rectangular Array bằng lệnh Array với số dòng là 2, số cột là 3.Commmand: ARRAY (AR) – EnterSelect objects: Chọn đối tượng người tiêu dùng cần chế tạo mảng (Hình 8).Select objects: – Enter Kết thúc bài toán chọn đối tượng.Enter array type Nhập R – EnterType = Rectangular Associative = YesSpecify opposite corner for number of items or ¿Enter number of rows or Nhập 2 – EnterEnter number of columns or Nhập 3 – EnterSpecify opposite corner to space items or – EnterSpecify the distance between rows or Nhập 15 – EnterSpecify the distance between columns or Nhập 10 – EnterPress Enter khổng lồ accept or – Enter
*

2.2 – chế tạo ra mảng hình tròn (Polar Array)

Cách hotline lệnh
*
Ý nghĩa: Lựa chọn Polar Array dùng để sao chép các đối tượng được chọn thành mảng hình tròn. Các đối tượng người dùng đuợc tạo nên sẽ sắp xếp chung quanh một tâm (Hình 11).Lựa chọn Polar Array này tương tự lệnh Copy và Rotate.
*
Sơ đồ thực hiện
*
*
*
Chú ý:Các đối tượng được tạo ra sẽ quay thuộc chiều kim đồng hồ nếu quý giá góc nhập vào âm (Hình VI – 38).Các đối tượng được tạo thành sẽ quay ngược chiều kim đồng hồ nếu cực hiếm góc nhập vào dương (Hình VI – 39).Góc này được xác định theo góc tâm giữa (Base point) của các phần tử chọn cùng các thành phần sao chép sau cùng của mảng. Quý giá mặc định là 360 không có thể chấp nhận được nhập cực hiếm 0.
*
Sau khi tạo nên mảng hình tròn trụ nếu mong hiệu chỉnh lại số đối tượng người dùng tạo ra vào mảng thì kích chọn vào mảng vừa được tạo ra, khi đó màn hình thao tác sẽ chuyển sang như hình (Hình 15) sau:
*
Thực hiện lệnh Array khi màn hình thao tác làm việc ở tâm trạng thanh lý lẽ dạng AutoCAD Classic như hình (Hình 16).Nếu hy vọng hiệu chỉnh đối tượng người sử dụng khi màn hình làm việc ở tâm trạng thanh phương pháp dạng AutoCAD Classic thì kích đôi vào đối tượng người tiêu dùng sau khi sản xuất mảng. Lộ diện bảng thông tin Polar Aray, trên bảng tin tức đó rất có thể hiệu chỉnh số đối tượng người tiêu dùng trong mảng (Items), góc giữa các đối tượng (Angle between items), góc của mảng sẽ tạo ra (Fill angle)  xoay đối tượng khi tạo nên mảng hình tròn hay không (Rotate items).

Xem thêm:

*

2.3 – Tạo ra các đối tượng người dùng theo con đường dẫn (Path Array)
*

Ý nghĩa: Lựa chọn Path Array dùng để xào nấu các đối tượng được chọn thành mảng dọc theo đường dẫn (Hình VI – 44). Đường dẫn có thể là một quãng thẳng (Line), polyline, 3d polyline, spline, mặt đường xoắn ốc, cung tròn, con đường tròn hoặc hình elip.
*
*
Giải say mê câu lệnh: Gọi lệnh bằng cách kích chọn lựa chọn sản xuất mảng hình trụ trên thanh cơ chế Modify. 20.
*
*
Ví dụ: Sử dụng lệnh Array với lựa chọn Path Array để tạo thành mảng theo băng thông cho trước như hình (Hình 21c).Command: AR – EnterSelect objects: Chọn các đối tượng người tiêu dùng như hình (Hình 21b)Select objects: – Enter kết thúc việc chọn đối tượng.Enter array type : PA  – Enter Type = Path Associative = YesSelect path curve: Kích lựa chọn đường cong Spline.Enter number of items along path or 4 – EnterSpecify the distance between items along path or Kích chọn điểm cuối của con đường cong.Press Enter lớn accept or : a Align arrayed items khổng lồ path? N – Enter để ko xoay đối tượng sau khi sinh sản mảng theo đường dẫn.Press Enter lớn accept or – Enter. Chấm dứt lệnh.
*