CÔNG VĂN 5555 BỘ GIÁO DỤC

V/v gợi ý sinh hoạt trình độ về thay đổi mới cách thức dạy học cùng kiểm tra, tiến công giá; tổ chức triển khai và quản ngại lí các chuyển động chuyên môn của ngôi trường trung học/trung tâm giáo dục đào tạo thường chiếu thẳng qua mạng

Nhằm cung cấp các trường phổ thông, các trung vai trung phong giáo dục thường xuyên triển khai có kết quả việc thay đổi đồng bộ phương thức dạy học tập (PPDH) và kiểm tra, nhận xét (KTĐG) chất lượng giáo dục, nâng cấp năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, gia sư về cải cách và phát triển kế hoạch giáo dục nhà trường theo lý thuyết phát triển năng lực học sinh, Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo nên (GDĐT) hướng dẫn một trong những nội dung sinh hoạt chuyên môn về thay đổi PPDH, KTĐG và tổ chức, quản ngại lí các vận động chuyên môn trong trường trung học/trung chổ chính giữa giáo dục tiếp tục (GDTX) qua mạng như sau:

I. Mục đích

1. Nâng cao chất lượng sinh hoạt trình độ chuyên môn trong ngôi trường trung học cùng trung chổ chính giữa GDTX, tập trung vào thực hiện đổi mới PPDH cùng KTĐG theo triết lý phát triển năng lượng học sinh;

2. Hỗ trợ cho cán cỗ quản lý, giáo viên bước đầu biết chủ động lựa chọn ngôn từ để xây dựng các chuyên đề dạy dỗ học trong mỗi môn học tập và các chuyên đề tích hợp, liên môn phù hợp với việc tổ chức vận động học tích cực, từ lực, trí tuệ sáng tạo của học tập sinh; sử dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực và lành mạnh để xây dựng quá trình dạy học theo siêng đề nhằm phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh; làm quen với hình thức tập huấn, bồi dưỡng, học tập cùng sinh hoạt trình độ qua mạng.

Bạn đang xem: Công văn 5555 bộ giáo dục

3. Thống độc nhất vô nhị phương thức tổ chức triển khai và quản lí lí các hoạt động chuyên môn của ngôi trường trung học/trung trọng điểm GDTX qua mạng, tạo ra tiền đề tích cực cho việc thực thi thực hiện thay đổi chương trình cùng sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015.

II.

Xem thêm: Bí Mât Đêm Chủ Nhật Tập 9

Yêu cầu

1. Câu hỏi xây dựng các chuyên đề dạy học trong những môn học, những chuyên đề tích hợp, liên môn và planer dạy học bộ môn cần nhằm đóng góp thêm phần thực hiện phương châm của chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông, tương xứng với đk thực tế ở trong phòng trường, địa phương và năng lực học tập của học sinh; chiến lược dạy học của tổ/nhóm siêng môn, giáo viên bắt buộc được chỉ đạo nhà trường phê cẩn thận trước khi tiến hành và là địa thế căn cứ để thanh tra, kiểm tra;

2. Câu hỏi sinh hoạt tổ/nhóm trình độ trong ngôi trường trung học cùng trung chổ chính giữa GDTX, tổ chức và cai quản lí các hoạt động chuyên môn trên mạng nên được triển khai nghiêm túc, mang lại tác dụng thiết thực. Từng giáo viên có 01 thông tin tài khoản để tham gia các khóa tập huấn, tu dưỡng và sinh hoạt chuyên môn qua mạng. Mỗi tổ/nhóm trình độ chuyên môn trong trường trung học với trung vai trung phong GDTX yêu cầu xây dựng được buổi tối thiểu 02 siêng đề dạy dỗ học/học kì; tổ chức dạy demo nghiệm để dự giờ, phân tích, rút kinh nghiệm tay nghề và nộp tác dụng qua diễn bọn trên mạng.

3. Các nội dung ở tổ/nhóm chuyên môn khác đề nghị được tổ chức thực hiện không thiếu thốn theo lý lẽ hiện hành