CÔNG THỨC VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG A1

Tài liệu "Tổng hợp những công thức thiết bị lý đại cương" bởi vì giáo viên Cao Văn Tú biên soạn trình làng đến các bạn những cách làm và bài tập đồ vật lý về vận tốc, chuyển động, trọng lực, phản nghịch lực,...

Bạn đang xem: Công thức vật lý đại cương a1

Hy vọng đấy là tài liệu xem thêm hữu ích cho các bạn.


*

Biên soạn: Cao Văn Tú – Lớp CNTT_K12D – trường ĐH công nghệ Thông tin với Truyền thông. TỔNG HỢP CÁC CÔNG THỨC VẬT LÝ 1 – CHƯƠNG I  1. Vị trí được khẳng định bởi R cùng với M(x, y, z) 5. Gia tốc.     R  x.i  y. J  z.k  vận tốc trung bình của chất điểm:   Độ bự của R:  v atb  t R  x2  y 2  z 2  gia tốc tức thời:  x  x(t )      v dv d 2 .r 2. Trong hệ tọa độ đề các:  y  y (t ) att  lim   2 t 0 t dt dt  z  z (t )   Véctơ gia tốc:     3. Phương trình quỹ đạo: f(x, y, z) = c. A  a x .i  a y . J  a z .k * Chú ý:  dv x d 2 .x  Dạng con đường thẳng:  x a   2  dt dt y = ax + b  dv d2y  Dạng mặt đường tròn: Mà: a y  y  2 ( x  a) 2  ( y  b) 2  R 2  dt dt  dv z d 2 z  Dạng elip: a z   2 x2 y2  dt dt  1 nên lúc đó ta có: a2 b2  Dạng parabol: 2  dv   dv y   dv z  2 2 a  a  a  a   x    2 2 2     y = ax2 + bx + c x y z  dt   dt   dt  4. Vận tốc.  tốc độ tiếp tuyến:  tốc độ trung bình của hóa học điểm: dv s at  vtb  dt t  tốc độ pháp tuyến:  vận tốc thức thời: v2 s ds an  vtt  lim  R t dt t 0  Độ lớn:  Véctơ vận tốc:   a  an2  at2  ds dr v  6. Vận động thẳng đổi khác đều: dt dt  Vị trí: dv v"v v  v0  a  at       dt t t v  v x .i  v y . J  v z .k  dx ds 1 v x  dt v  v0  at  ;  s  v0t  at 2  dt 2 Mà: v y   Phương trình tọa độ: dy  dt x  x0  s  dz v x  dt  Hệ thức chủ quyền với thời gian:  v 2  v02  2.as nên khi đó ta có: v  v x2  v y2  v z2Tổng hợp bí quyết chương I, II, IV, VI, VIII, IX . 1Biên soạn: Cao Văn Tú – Lớp CNTT_K12D – ngôi trường ĐH công nghệ Thông tin cùng Truyền thông. V0 .sin  v02 .sin 2  hmax  v0 .sin  .  *) Mối liên hệ giữa an, w 2g 2g v2 an   an  w 2 .R   R *) Chú ý: mối contact giữa v , w *) một vài công thức của vận động tròn    v  w.R  v  w.R đều: w = const. - Chu kỳ: (*) bài xích toán: Ném một đồ từ mặt khu đất hướng lên  2 cùng với vận tốc lúc đầu v0 phù hợp với phương ngang T ( s) một góc  . Khảo sát chuyển động của vật. W - Tần số: *) khoảng xa (L): L = OB 1 w 2v0 . Sin  f   ( Hz) y  0  t CĐ  T 2 g - tốc độ góc trung bình: Vậy: w v . Sin 2 2  tb  L  xmax  0 t g - gia tốc tức thời: *) Ném xiên lên từ độ dài h so với mặt đất: w dw   lim  1 y  h  v0 .sin .t  gt 2 t 0 t dt 2 *) Công thức chuyển động tròn biến đổi Khi đạt hmax thì: đều: v0 .sin  w  w0 1 vy  0 t   ;   w0 t  t 2 g t 2 lúc đó: d w0  w0  t  ; w  w  2 2 2 v02 . Sin 2  dt 0 hmax  h 2g 7. Vận động ném xiên: v x  v0 x  v0 . Cos MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP  Theo trục Ox:  x  s  w0 . Cost a  0 1. Xác xác định trí của hóa học điểm chuyển động  x được.  2. Cho thấy thêm dạng chuyển động của các a  a y   g  phương trình. Theo trục Oy: v y  v0 .sin   gt 3. Xác định vận tốc, gia tốc trung bình, gia  tốc, tốc độ trung bình, gia tốc tức thời của  y  v0 . Sin t  1 gt 2  2 chất điểm.  tiến trình dạng parabol. 4. Khẳng định gia tốc tiếp tuyến, tốc độ pháp tuyến. *) Độ cao vận động mà vật đã có được ? 5. Khẳng định các loại hoạt động của hóa học (hmax) điểm. V 0 .sin  6. Những bài toán về hoạt động ném xiên của vy  0  t  chất điểm. G Vây:Tổng hợp phương pháp chương I, II, IV, VI, VIII, IX . 2Biên soạn: Cao Văn Tú – Lớp CNTT_K12D – trường ĐH technology Thông tin cùng Truyền thông. TỔNG HỢP CÁC CÔNG THỨC VẬT LÝ 1 – CHƯƠNG II1.L c tổng hợp tính năng lên vật: 10. Trọng l c. P  m.g F  F1  F2  ...  Fn  tốc độ trọng trường:2. Lúc ở trạng thái c n b ng: g0  G. M F  F1  F2  ...  Fn  0 R2  tốc độ trọng ngôi trường ở độ dài h:3. Khối lượng: M m    dV gh  G. ( R  h) 2 một trong đ :4. Định luật pháp Niuton : F  0a F m  M: Kh i lượng tr i đ t. A F  : B n nh tr i đ t. M  h: Độ cao so với tr i đ t.5.Phương trình cơ phiên bản của cơ học: Chú : F  m.a g.R 26. Định giải pháp Niuton gh  :  R  h 2 FAB  FBA 11. L c đàn h i.  FAB , FBA là nhì l c tr c đối.  Độ lớn:  trong hệ kín:  nôi luc  0 . Fđh = k.x7. Định lý về đụng lượng:  Độ cứng: (k) dk mg F k dt l0Với: k  m.v là cồn lượng c a vật ĐV: (kgm/s)  khi ta kéo: x  l  l08. Độ đổi mới thiên về cồn lượng:  lúc ta nén: x  l0  l t2 k  k2  k1   F .dt Chú : t2 t1  Fđh  k l0  l Trong đ :  F .dt là xung lượng c a l c trong Trong đ : t1  x : độ i n thiên c a l xo.thời gian t t1 -> t2. 12. Phản nghịch l c. (N)Trong trạng th i F hông đổi:  Vật chuyển động n m xung quanh phẳng ngang k dưới tác dụng của l c kéo. F t *) phường l c:  Chú : Q = N = p. = mg k  2mv.sin  v  2v.sin  o ướng lên:9. L c hấp d n. Q  N  p  Fy  mg  F.sin  m1.m2 o ướng xuống: Fhd  G. R2 Q  N  p  Fy  mg  F.sin   N .m2 Với: G  6,67.1011  2   kilogam Tổng hợp công thức chương I, II, IV, VI, VIII, IX . 3Biên soạn: Cao Văn Tú – Lớp CNTT_K12D – trường ĐH technology Thông tin và Truyền thông. Vật hoạt động trên khía cạnh phẳng nghiêng: Q  N  Py  p cos  mg cos Gia tốc: a  g(sin   cos )13. L c ma sát. Fms  .N14. Xác minh l c ma sát:  bước : search N( phản nghịch l c)  Xác định: Fmsnmax = ?.  bước : xác định Fk t   ? 2  bước : o sánh Fmsnmax cùng với Fk t   Fms = ? 2  giả dụ Fmsn max  Fk t   Fmsn  Fk t  2 2  nếu như Fmsn max  Fk t   Fmsn max 2  giả dụ Fmsn max  Fk t   Fmsn  Fmsn max 2(*) các công thức phải chú ý:  Gia tốc: mét vuông g  m1g P2   P1 a  m1  mét vuông m1  m2  L c c ng T ( xét với đồ vật m2) T  mét vuông g  m1a  mét vuông ( g  a) MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP 1. Xác định các l c như: l c ma sát, l c c ng d y, bội phản l c, trọng l c, áp l c . 2. Những bài toán về động lượng, xung lượng trong một thời gian. 3. Xác minh các l c như: l c hấp d n, l c phía t m, 4. Những bài toán về l c lũ h i 5. Các bài toán vận động trên khía cạnh phẳng ngang, mặt phảng nghiêng, vận động trên mẫu dọc. 6. Các khẳng định l c ma cạnh bên ngh , ma cạnh bên c đại, .Tổng hợp công thức chương I, II, IV, VI, VIII, IX . 4Biên soạn: Cao Văn Tú – Lớp CNTT_K12D – trường ĐH công nghệ Thông tin với Truyền thông. TỔNG HỢP CÁC CÔNG THỨC VẬT LÝ 1 – CHƯƠNG IV1. Công của l c F vào đ : da  F.ds  F.ds.cos  I: ô n u n t nh c a trang bị r n (kg.m2)Với:    F, v   : vận t c g c (rad/s)  Định lý đụng n ng 2:  N u   900  domain authority  0 I .w22 I .w12  N u   900 g c nhọn  da  0 ( l c ph t A  Wđ 2  Wđ 1   2 2 động) (*) Chú :  N u   900 g c t  domain authority  0 (l c c n) Khi thiết bị r n vừa chuyển đọng cù vừa chuyển2. Công của F trên đoạn MN. Hễ tịnh tiến. Lúc ấy động n ng của nó: A   domain authority   Fds m.v 2 I .w2 Wđ  3. Công nhưng mà F th c hiện được vào hệ đề các: 2 2 A   domain authority   Fx dx   Fy dy   Fz dz 9. Cố n ng. AMN = Wt(M) – Wt(N)4. Công suất trung bình. ( tb )  cố n ng trọng trường: A tb  (W ) Wt = mgz + c t  nuốm n ng đàn h i:5. Hiệu suất tức thời: 1 da Wt  k.x2 tt  tốt tt  F.v 2 dt  cố gắng n ng( năng lượng điện trường)6. Công và năng suất của l c chức năng trong q1.q2chuyển cồn quay. Wt  k. Domain authority  Ft .ds.cos   Ft .r.d  .r 10. Cơ n ng.Suy ra: W = Wđ + Wt domain authority   M. 11. Câu hỏi va chạm. Dt7. N ng lượng. m , m  Xét thứ  1 2  cho va chạm xuyên t m cùng với  Thông qua quá trình th c hiện tại công:  v1 , v2  A = W2 – W1 nhau:  vào hệ cô lập: o Định giải pháp bảo toàn động lượng: W1  W2  A  0 m1v1  m2v2  m1v "1  m2v "28. Động n ng. O Va chạm bọn h i: 1 m1v12 m2v22 m1v "12 m2v "22 Wđ  m.v2 ( J )     v "1 , v "2  ? 2 2 2 2 2  Định lý về đụng n ng 1: o Va chạm mềm: 2 m.v2 m.v 2 m1v1  m2v2  (m1  mét vuông )v  v? A  Wđ 2  Wđ 1   1 2 2  ĐN trong trường hợp đồ r n quay: MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP I . 2 I . 2 1. Khẳng định công của những l c. Wđ  Wđ  2. Các bài toán về n ng lượng, đụng n ng, 2 2 chũm n ng .Tổng hợp bí quyết chương I, II, IV, VI, VIII, IX .

Xem thêm: Các Kiểu Nhẫn Cưới Đẹp 2021, Bst Nhẫn Cưới Vàng Cao Cấp Pnj, Hơn 200 Mẫu Nhẫn Cưới Đẹp 2019

5Biên soạn: Cao Văn Tú – Lớp CNTT_K12D – trường ĐH công nghệ Thông tin và Truyền thông. TỔNG HỢP CÁC CÔNG THỨC VẬT LÝ 1 – CHƯƠNG VI1. P suất khí: 9. Ai bình thông nhau. F 1 p1V1  p2V2  (V1  V2 ) p p hay p  ngươi .nO .v "i2 s 3 10. Sức nóng dung của khí lý tưởng.2. Sức nóng độ.  sức nóng dung mol khí đẳng tích: T = t + 273 (K) f 1 cV  R  Đẳng nhiệt: phường hay pV = const. 2 V  nhiệt độ dung mol khí đẳng áp: p1V1 = p2V2 f 2 V cp  R  Đẳng áp: V T ,  c onst 2 T 11. Công thức về lượng thêm bớt. V1 V2  phường  p m  m  T1 T2 phường m  Đẳng tích: V T , phường  c onst 12. Các đơn vị. T  1 l t = 1 dm3 = 10-3 m3 p1 p2   1 at = 1,013.105 pa= 1N/m2 =736 mmHg T1 T2  1 Torr = 133,3 pa = 1 mmHg3. Phương trình tâm trạng của khí lý tưởng.  p( N / m2 ), V (m3 )  R  8,31.103 J m V  Kmol.K pV  nRT  RT  0 RT   p(atm), V (m3 )  R  0,083 at.m Kmol.K 3 A 22, 4 *) Công thức cân nặng riêng:  p(atm), V (lit )  R  0,083 at.lit mol.K p   D (g / l) RT4. Động n ng trung bình của ph n t . MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP 1 3 Eđ  mv 2  kB .T 1. Tính áp suất khí trong tinh thần lý tưởng, 2 2 23Với: kB = 1,38.10 (J/K) tính ánh nắng mặt trời tuyệt đối, xác định thế tích.5. Bậc t do. 2. Các quá trình đẳng tích, đẳng áp, đẳng  Bậc t vị của nguyên t đối kháng ph n t : f = 3 nhiệt,  Bậc t bởi vì của nguyên t lư ng ph n t : f 3. Độ trở thành thiên nội n ng của khí lý tưởng. =5 4. Xác minh thể tích, áp suất, nhiệt độ tuyệt  Bậc t bởi vì của nguyên t nhiều ph n t : f = 6 đối.6. Động n ng vừa đủ của ph n t khí trong (*) Chú :bậc t do. - biện pháp đổi solo vị trong các bài toán. F Eđ  kB .T 27. Biểu thức nội n ng của khí lý tưởng. F U  n. RT 28. Độ biến đổi thiên nội n ng. F U  n. RT 2Tổng hợp công thức chương I, II, IV, VI, VIII, IX . 6Biên soạn: Cao Văn Tú – Lớp CNTT_K12D – trường ĐH công nghệ Thông tin cùng Truyền thông. TỔNG HỢP CÁC CÔNG THỨC VẬT LÝ 1 – CHƯƠNG VIII 1. Nội n ng là hàm của trạng thái. W  Wđ  Wt  U f U  n. .R.T 2. Độ trở thành thiên n ng lượng toàn phần. 2 W  A  Q  nhiệt lượng mà hệ dìm được: * trong đ : f f Q  U  n. .R.T  .V .( p2  p1 )  A: công cơ mà hệ nhận được(J). 2 2.  Q: sức nóng lượng mà lại hệ dấn  nhiệt độ dung mol đẳng tích: được(J). CV  f R  U : độ vươn lên là thiên nội n ng của 2 hệ. 9. Quy trình đẳng áp. V1 V2   Q’ = - Q: sức nóng lượng nhưng mà hệ T1 T2 truyền đi (J).  Công cơ mà hệ dấn được:  A’ = - A: công nhưng mà hệ xuất hiện (J). V2 A    pdV   p(V2  V1 )   p.U 3. Trong hệ cô lập V1 A  0, Q  0  U  0  U  const  Độ biến thiên nội n ng của hệ: 4. Quy trình khép kín. F U  A  Q  0  A  Q U  n. .R.T 2 5. Quá trình biến thiên nhỏ.  nhiệt lượng cơ mà hệ thừa nhận được: dU  A  Q f 2 6. Công mà hệ khí nhận được trong thời Q  U  A  n. .R.T 2 gian t: V2  nhiệt dung mol đẳng áp: A   da    pdV f 2 cp  R V1 2  bí quyết Mayer: 7. Sức nóng dung trong quy trình c n b ng. C phường  cV  R  sức nóng dung riêng:  ệ số poisson: Q f 2 c  mdT f  nhiệt dung mol: 10. Quy trình đẳng nhiệt: p1V1 = p2V2 C  c  Công à hệ dấn được: Vậy: V2 V2 dV V m A    pdV    nRT .  nRT . Ln 1 Q  .cdT V V2  V1 V1 p1 p2  Độ i n thiên nội năng c a hệ: 8. Quá trình đảng tích:  U  0 T1 T2  Công mà lại hệ nhận được:  sức nóng lượng à hệ nhấn được: V2 p A0 Q  U  A   A  nRT . Ln  nRT . Ln 1 V1 p2  Độ biến chuyển thiên nội n ng của hệ:Tổng hợp công thức chương I, II, IV, VI, VIII, IX . 7Biên soạn: Cao Văn Tú – Lớp CNTT_K12D – trường ĐH technology Thông tin và Truyền thông. 12. Quy trình đoạn nhiệt.*  Độ biến chuyển thiên nội n ng của hệ: f U  n. .RT 2  Công à hệ dìm được: f A  U  n. .R.T 2 MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP 1. Xác định các quá trình đẳng tích, quá trình đẳng nhiệt, quy trình đẳng áp. 2. Xác định công mà lại hệ dấn được trong số quá trình. 3. Khẳng định độ biến hóa thiên nội n ng của hệ. 4. ..Tổng hợp phương pháp chương I, II, IV, VI, VIII, IX . 8Biên soạn: Cao Văn Tú – Lớp CNTT_K12D – ngôi trường ĐH technology Thông tin và Truyền thông. TỔNG HỢP CÁC CÔNG THỨC VẬT LÝ 1 – CHƯƠNG IX 1.Quá trình thận nghịch. S  0  Asinh = Anhận  Qnhận = Qtỏa MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP 2. Iệu suất của hộp động cơ nhiệt. A" q.1  Q" 2 Q" 1. Xác định hiệu suất của những động cơ( động    1 2 q.1 Q1 q.1 cơ nhiệt, động cơ lạnh ) 3. ệ số làm cho lạnh của sản phẩm làm lạnh. 2. Khẳng định Các quá trình thuận, nghịch của quận 2 Q2 các động cơ.   3. Xác minh các vấn đề về nguyên tắc A Q"1 Q2 Entropi. 4. Iệu suất của chu trình cacno thuận nghịnh.  quy trình thuận:( Động cơ nhiệt) T2   1 T1  chu trình nghịch: ( y là lạnh) quận 2 T2   A T1  T2 T đ ta c : T2   1 T1 5. Độ vươn lên là thiên Entropi giữa trạng thái và theo một quy trình thuận nghịch. 2  Q S  S 2  S1 .  1 T  Đối cùng với khí lý tưởng: M  T V  S  .CV . Ln 2  R. Ln 2    T1 V1  M  p. V   .CV . Ln 2  C p. . Ln 2    p1 V1  Chú ý: Đơn vị của : J/K o Biểu thức đụng lượng của nguyên tắc II: Q S   T o nguyên tắc t ng entropi:Tổng hợp công thức chương I, II, IV, VI, VIII, IX . 9Biên soạn: Cao Văn Tú – Lớp CNTT_K12D – ngôi trường ĐH công nghệ Thông tin cùng Truyền thông. MỘT SỐ CÔNG  THỨC BỔ XUNG VẬT LÝ 1 1. Vật vận động thẳng đều:  F  0 . 2. V(m/s) m a=0 m b b 0 t(s) 2,5 5 -2 (Hình 1) a. Chuyển động thẳng cấp tốc dần đều: b a m b. Hoạt động chậm dần đều: b a m3.   F F  m   m v  v (Hình 2) (Hình 3)  Đối cùng với hình :    "  F, v   1800    Đối cùng với hình :    "  F, v     900Tổng hợp bí quyết chương I, II, IV, VI, VIII, IX . 10