CÁCH DÙNG TOO VÀ SO

Cặp cấu trúc câu đồng tình: “too/so và either or/neither nor” được sử dụng tiếp tục trong ngữ pháp giờ đồng hồ Anh. Ví dụ trong verbal (văn viết) cùng nonverbal (văn nói). Sát bên đó, không ít người học song lúc gặp mặt tình trạng phân vân với giải pháp dùng và vị trí của các từ này sinh hoạt trong câu. Vậy nên, nội dung bài viết sẽ giúp cho bạn tìm hiểu và nhận biết ví dụ các tín hiệu để dùng kết cấu này mang lại thật chuẩn xác nhé.

Bạn đang xem: Cách dùng too và so

Những cấu tạo câu trong giờ Anh được người bạn dạng xứ cần sử dụng hàng ngày

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh hết sức quan trọng tổng hợp

1. Biệt lập giữa too/so cùng either or/neither nor

Theo đó, tất cả 2 các loại câu tán thành trong ngữ pháp giờ Anh theo lần lượt là câu xác định và bao phủ định. 

Với câu ưng ý khẳng định mô tả sự đồng ý, bộc bạch sự ưng ý cho một câu xác minh đã được thổ lộ trước đó. Với các loại câu này, chúng ta dùng “too” hoặc “so”.Với câu đống ý phủ định diễn tả sự đồng ý, tán thành cho câu tủ định được nói ra nghỉ ngơi trước đó. Cùng với dạng câu này, bọn họ sử dụng “either” hoặc “neither”.
*

Cách phân biệt too/so và either or/neither nor


2. Câu ưng ý thể xác định too/so

Cặp too/so chỉ áp dụng cho câu văn mang ý nghĩa khẳng định. Lúc trường hợp bọn họ nhắc lại câu nói hệt như ai đó đã nói trước kia thì bạn sẽ dùng too/so.

2.1. Giải pháp dùng, công thức cấu tạo too

Thông thường, “too” sẽ nằm ở vị trí cuối từng câu với sau vệt phẩy. Mặt khác, nhiều người dân sẽ sử dụng động từ sinh hoạt dạng quan trọng đặc biệt (trợ cồn từ, động từ dạng khiếm khuyết) để câu gọn gàng hơn.

Cấu trúc “too”:

Subject + Auxiliary Verbs (trợ rượu cồn từ), too. (Sử dụng hễ từ thường trường hợp như câu khẳng định cho trước)Subject + lớn be, too. (Sử dụng hễ từ “to be” nếu như câu xác minh cho trước)

Ví dụ:

A: I can speak Korean.B: I can speak Korean, too. (thực tế: I can, too)
*

Cấu trúc và phương pháp dùng “too/so”


Tìm hiểu bỏ ra tiết cấu trúc câu điều ước wish nếu như khách hàng chưa thực sự thành thạo.

2.2. Phương pháp dùng, công thức kết cấu so

Thường thì “so” vẫn nằm đầu từng câu, đứng trước công ty ngữ cùng đi lập tức sau “so” sẽ là trợ hễ từ.

Cấu trúc “so”:

So + Auxiliary Verbs (trợ đụng từ) + Subject
. (Sử dụng cồn từ thường giả dụ như câu xác minh cho trước)So + đụng từ to be + Subject. (Sử dụng động từ “to be” ví như như câu xác định cho trước)So + Verb (động từ sệt biệt) + Subject.

Ví dụ:

A: I can sing English songs.B: So can I.

Thêm vào đó, ví như trong câu sử dụng động tự thường. Chúng ta dùng trợ cồn từ “do” giỏi “does” làm sao để cho thích hợp.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Bọt Biển Rửa Mặt Dùng Được Bảo Lâu, Bọt Biển Rửa Mặt

Ví dụ:

A: I drink tea.B: So bởi I.A: I go to office by motorbike.B: So does John.

2.3. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh: Câu đồng tình khẳng định “too/so”

David can swimming, I can_________.John speaks Korean well and_________does his sister.Amanda didn’t come to the appointment last night, & John________.Tom doesn’t like pickles,__________does John.Mr. Tom didn’t win the race. Mr. John didn’t____________.Amanda wore a black coat yesterday,___________wore Bill.Tom’s wife can’t play the guitar,___________can her brother.John plays golf well,___________do I.

Xây dựng gốc rễ ngữ pháp giờ đồng hồ Anh xuất sắc hơn với cấu trúc câu would you mind thông dụng.

3. Câu ưng ý thể bao phủ định either or/neither nor

3.1. Phương pháp dùng, công thức kết cấu either or

Cấu trúc “either or” được sử dụng khi gửi ra lựa chọn giữa nhì khả năng rất có thể sẽ xẩy ra cùng cơ hội với hai đối tượng người sử dụng khi nói đến. Chúng ta có thể hiểu theo tức thị “hoặc yếu tố này…hoặc yếu tố kia”.

Cấu trúc “either or”:

Either + noun/pronoun + or + noun/pronoun

Ví dụ:

Either Tom or John will be there.
*

Cách áp dụng và công thức cấu trúc “either or/neither nor”


3.2. Phương pháp dùng, công thức cấu trúc neither nor

Cấu trúc “neither nor” sẽ có nghĩa tương tự với “Not…either or”. Dạng câu này sẽ có nghĩa là “không…cũng không” và được dùng khi bạn có nhu cầu phủ định cùng lúc hai đối tượng người dùng được nói tới.

Cấu trúc “neither nor”:

Neither + noun/pronoun + nor + noun/pronoun

Ví dụ:

John speaks neither French nor Italian.

3.3. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh: Câu đồng tình phủ định “either or/neither nor”

In this race, John……………win…………..lose. It depends on him.This is my suggest. You……………take it……………leave it.…………..David………….Peter will help classmate with their homework.When I go to restaurant, I will eat………….roast chicken……………beefsteak.………………Tom……………..John will write the statement.You can use…………….this cup……………the other one.My grandfather can……………write……………read. He is illiterate.
*

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh cấu tạo câu đồng tình phủ định


Bạn học hoàn toàn có thể tìm gọi thêmcấu trúc as soon as vào ngữ pháp giờ Anh mà hoàn toàn có thể bạn không thực sự cầm cố rõ.

Đó là những kiến thức xoay xung quanh ngữ pháp tiếng Anh câu ưng ý mà Patado ra mắt đến bạn đọc. Giả dụ như chúng ta vẫn còn thắc mắc về dạng câu này. Có thể trải nghiệm những khóa đào tạo tại Trung trọng điểm Anh ngữ Patado nhằm củng ráng lại ngữ pháp cùng tự tin hơn với vốn giờ Anh của phiên bản thân nhé. Không có việc gì cạnh tranh chỉ sợ chúng ta chưa đủ kiên định và cố gắng mỗi ngày. Chúc bạn tiện lợi và thành công trong quá trình học Anh ngữ của phiên bản thân.