Bạn cùng phòng tôi là hồ tiên

Phim Bạn Cùng Phòng Tôi Là Hồ Ly Tinh – tốt có tên khác là Ngã Đích Thất Hữu Thị Hồ Tiên.

Bạn đang xem: Bạn cùng phòng tôi là hồ tiên

Phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Dự án đam mỹ chuyển thể Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là Hồ Tiên được chia thành bản điện ảnh Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là Hồ Tiên chi Linh Hồ Thánh Tử và webdrama Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là Hồ Tiên đưa ra Thanh Xuân Vị Ương. 

Tên phim: Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là Hồ Tiên

Số phần: Điện ảnh vs Webdrama.

Xem thêm: Cách Vẽ Hình Học Không Gian ❤️❤️✔️✔️, Cách Vẽ Hình Học Không Gian Lớp 11 Chuẩn Nhất

Số tập: 30 tập

Đạo diễn: Tân Duệ

Tổng đạo diễn: Thành Vệ Bình

Cố vấn: Lý Tác Nam

Diễn viên chính: Ngô Sở Nhất, Lý Trạch Bằng (đều trực thuộc công ty truyền thông MEDO.)

Diễn viên phụ: Lý Trạch Bằng, Hạ Úy Dụ, Trương Mỹ Nga,...

Nội dung:

Phim thuộc thể loại thần tiên kỳ ảo, chủ yếu luân phiên quanh câu chuyện hồ tiên Lục Bạch vượt không gian và thời gian để đến xã hội hiện đại, báo đáp cho vị ân nhân cứu mạng của hồ tộc.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

*

Oops! This image does not follow our nội dung guidelines. To lớn continue publishing, please remove it or upload a different image.

*

Oops! This image does not follow our content guidelines. Lớn continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our nội dung guidelines. Khổng lồ continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. Lớn continue publishing, please remove it or upload a different image.

*

Oops! This image does not follow our nội dung guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

*

Oops! This image does not follow our content guidelines. To lớn continue publishing, please remove it or upload a different image.

*

Oops! This image does not follow our nội dung guidelines. To lớn continue publishing, please remove it or upload a different image.